Östsvenska Handelskammaren

Bita Almasian

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Bita Almasian

Bita har djup kompetens i stadsomvandling och hållbara affärer. Hennes främsta styrka är förmågan att på strategisk nivå skapa incitament och drivkraft för alla inblandade parter i affären och på så sätt skapa gemensamma mål och framgångsrika team. Åren i både näringslivet och offentlig verksamhet har gett Bita bred erfarenhet i samhällsbyggnadssektorn och insikt om hur olika perspektiv kan föras samman och bilda gemensamma mål.

Upptäck fler personer på 100-listan

Lina Eriksson Schleenvoigt

Lina Eriksson Schleenvoigt

VD, Baux

Kajsa Milden

Kajsa Mildén

VD, Universal Power Nordic AB

Kaisa Fexe

Kaisa Fexe

CMO, CCO, CAO på Finansiell ID-Teknik BID AB

Stina Porsgaard

Stina Porsgaard

Styrelsearbetare och konsult, Porsgaard Consulting