Östsvenska Handelskammaren

Bita Almasian

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Bita Almasian

Bita har djup kompetens i stadsomvandling och hållbara affärer. Hennes främsta styrka är förmågan att på strategisk nivå skapa incitament och drivkraft för alla inblandade parter i affären och på så sätt skapa gemensamma mål och framgångsrika team. Åren i både näringslivet och offentlig verksamhet har gett Bita bred erfarenhet i samhällsbyggnadssektorn och insikt om hur olika perspektiv kan föras samman och bilda gemensamma mål.

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträttfoto av Helene Yildiz för 100-listan

Helen Yildiz

Chief Customer Officer, Data Talks

Porträttfoto av Anna Thörn för 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren