Östsvenska Handelskammaren

Lena Svensk

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag
Porträtt foto av Lena Svensk för 100-listan

Om Lena Svensk

Lena är Civilekonom med lång erfarenhet av energibranschen. Hon har 10 års erfarenhet som VD i ett företag som säljer, producerar och distribuerar fjärrvärme och el, inklusive etablering av vindkraft och förvaltning av vattenkraft. Som VD på ett mellanstort företag har Lena en stor kunskapsbredd, något som är en värdefull resurs inom alla former av styrelsearbete. Tidigare har Lena varit auktoriserad revisor, controller och finanschef. Lena har även lång erfarenhet av styrelsearbete i olika energiföretag.

Upptäck fler personer på 100-listan

Lina Eriksson Schleenvoigt

Lina Eriksson Schleenvoigt

VD, Baux

Kajsa Milden

Kajsa Mildén

VD, Universal Power Nordic AB

Kaisa Fexe

Kaisa Fexe

CMO, CCO, CAO på Finansiell ID-Teknik BID AB

Stina Porsgaard

Stina Porsgaard

Styrelsearbetare och konsult, Porsgaard Consulting