Östsvenska Handelskammaren

Lena Svensk

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag
Porträtt foto av Lena Svensk för 100-listan

Om Lena Svensk

Lena är Civilekonom med lång erfarenhet av energibranschen. Hon har 10 års erfarenhet som VD i ett företag som säljer, producerar och distribuerar fjärrvärme och el, inklusive etablering av vindkraft och förvaltning av vattenkraft. Som VD på ett mellanstort företag har Lena en stor kunskapsbredd, något som är en värdefull resurs inom alla former av styrelsearbete. Tidigare har Lena varit auktoriserad revisor, controller och finanschef. Lena har även lång erfarenhet av styrelsearbete i olika energiföretag.

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträtt av Anna Forsman för 100-listan

Anna Pettersson Forsman

Operativ försäljningschef, Östgötatrafiken

Porträtt av maria Ängsberg för 100-listan

Maria Ängsberg

Market manager/ Store manager ,IKEA

Porträtt av Lotta Larsson för 100-listan

Lotta Larsson

Stabschef kommunledningsförvaltningen, Linköpings kommun

Porträtt av Linda Stenqvist för 100-listan

Linda Stenqvist

Grundare, förändringscoach och konsult, Human Clarity AB