Östsvenska Handelskammaren

Lena Svensk

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Lena Svensk

Lena är Civilekonom med lång erfarenhet av energibranschen. Hon har 10 års erfarenhet som VD i ett företag som säljer, producerar och distribuerar fjärrvärme och el, inklusive etablering av vindkraft och förvaltning av vattenkraft. Som VD på ett mellanstort företag har Lena en stor kunskapsbredd, något som är en värdefull resurs inom alla former av styrelsearbete. Tidigare har Lena varit auktoriserad revisor, controller och finanschef. Lena har även lång erfarenhet av styrelsearbete i olika energiföretag.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå