Östsvenska Handelskammaren

Susanne Aman

Porträtt foto av Susanne Aman för 100-listan

Om Susanne Aman

Sedan 1 februari 2018 är Susanne ekonomichef på Scenkonstbolaget i Östergötland. Hon ingår i bolagsledningen och kommer delta i arbetet med att bygga upp det relativt nya bolaget med särskilt uppdrag inom styrningsfrågor. Hon har lång erfarenhet av strategiskt ledande befattningar i både stora och små organisationer och att strukturera och bygga upp nya tjänster/verksamheter. Under de flesta av Susannes år inom offentlig sektor har hon arbetat nära, eller i, kommunledningen och den politiska ledningen samt varit direkt underställd kommundirektör/kommunchef. Susanne har bred kunskap inom kommunledning, ekonomi- och administrativa området samt har ett stort kontaktnät. Under de sista 8 åren av hennes anställning i Linköpings kommun har hon haft uppdraget att leda arbetet med att stärka kommunens behov av stöd för demokratins grundförutsättningar, rättssäkerhet och kvalitetssäkring. Susanne har även tidigare varit ekonomichef både i kommun och landsting. Hon är civilekonom (ekonomie magister) och har byggt på med ledarskapsutbildningar, de senaste åren med Toppledarprogrammet, UGL samt East Sweden Management Program.

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträtt av Anna Forsman för 100-listan

Anna Pettersson Forsman

Operativ försäljningschef, Östgötatrafiken

Porträtt av maria Ängsberg för 100-listan

Maria Ängsberg

Market manager/ Store manager ,IKEA

Porträtt av Lotta Larsson för 100-listan

Lotta Larsson

Stabschef kommunledningsförvaltningen, Linköpings kommun

Porträtt av Linda Stenqvist för 100-listan

Linda Stenqvist

Grundare, förändringscoach och konsult, Human Clarity AB