– Utifrån det som finansministern och Tidöpartierna läckt om budgeten de senaste veckorna är det inte förvånande att den beskrivs som återhållsam. Med ett icke fungerande energisystem, skenande våldsvåg, eftersatt infrastruktur och en allt svagare krona, är frågan ändå relevant om regeringen är för försiktig, säger Simon Helmér, vd för Östsvenska Handelskammaren.

– Vi anser att den här regeringen, likt den förra, saknar en tydlig vision och ambition för Sverige. Det finns ljusglimtar i budgeten, men i det här läget när bilden av Sverige och svensk konkurrenskraft försvagas är vi bekymrade över passiviteten, tillägger Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef.

Handelskammaren ser positivt på regeringens tillskott på 16 miljarder kronor för att stärka välfärden och behövs framför allt för att öka tryggheten och kvaliteten i skolan. Men också för att säkra offentliga infrastruktursatsningar. 

– Vi är oroliga över effekterna av den avstannade bostadsbyggnationen. Vår region står inför omfattande infrastrukturprojekt med Ostlänken i spetsen, och vi har inte råd att tappa kompetens i byggsektorn likt det som hände på 1990-talet. Vi välkomnar satsningen på yrkesutbildning och omställningsbidraget, men vi efterlyser fler satsningar för att rädda såväl infrastrukturen som byggkompetensen, säger Simon Helmér.

Därtill saknar Handelskammaren handlingskraft gällande klimat- och energipolitiken. 

– Det vi framför allt är kritiska mot är bristen på stringens  och konsekvensanalys. Regeringen säger sig vilja bidra till EU:s Fit for 55 och minska svensk klimatpåverkan – samtidigt sänker man skatten på bensin, diesel och kapar reduktionsplikten. Det vittnar om saknad insikt om hur allvarligt läget är och drabbar hårt de framsynta företag inom exempelvis transportbranschen som gjort stora investeringar i att klimatanpassa sin verksamhet, säger Maria Björk Hummelgren.

– Det är bra att man ser över hur miljö- och tillståndsprocesser kan kortas. Men att i det här kritiska läget med en vinter runt hörnet och företag som redan har det tufft, ser det som tillräckligt att samordna energiplaneringen är oroande. Vi vill se mer handlingskraft gällande elproduktion i södra Sverige, säger Simon Helmér, vd. 

Läs mer: Budgeten för 2024 på fem minuter (extern länk till regeringen.se)

Pressbilder: Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef och Simon Helmér, vd

Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef och Simon Helmér, vd

Foto på Elisabeth Svantesson (M): Ninni Andersson/Regeringskansliet

”Som en sann inspiratör och ledare på Camfil Svenska AB har Åsa Lidström uthålligt verkat för hållbarhet som gör skillnad på riktigt. Hon är drivkraften bakom stora delar av bolagets framgångsrika hållbarhetsarbete och hennes engagemang ger effekt i det lokala näringslivet. Åsa delar generöst med sig av sina kunskaper och metoder till andra aktörer i Trosa kommun. För sitt outtröttliga och inspirerande arbete för en mer hållbar omvärld tilldelas Åsa Lidström Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris East Sweden Sustainabilty Award 2023.”

Några månader har nu gått sedan utmärkelsen och Åsa har valt att tilldela prissumman på 10 000 kr till Generation Pep. Vi passade på att ta oss en pratstund med Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep, om hur prispengarna ska användas och hur det kändes när de nåddes av nyheten.

Hur kommer pengarna att användas?

– Vår verksamhet går ut på att öka förutsättningarna för att alla barn och unga ska ha vilja och möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Där bedriver vi en rad olika satsningar så som vår stora forskningsrapport Pep-rapporten och alla våra olika kampanjer, till satsningar så som Pep-dag och stöttning till förskolor och skolor. Så pengarna kommer helt enkelt gå till vår verksamhet för att leda oss mot visionen om ett Sverige som mår bättre.

Vad arbetar Generation Pep med? 

– Generation Pep arbetar med att förändra förutsättningarna för barn och unga så att alla barn får rätt till bästa möjliga hälsa (Barnkonventionen art. 34). Vi skapar engagemang och intresse för frågan, samtidigt som vi är en katalysator. Vi vill lyfta, stötta och främja samhällsförändringar och normförskjutningar som tar samhället i en mer socialt hållbar riktning gällande alla barn och ungas behov av fysisk aktivitet och hälsosam mat.

Vad vill du säga till Åsa Lidström på Camfil AB som mottog hållbarhetspriset och valde att skänka prissumman till er organisation? 

– Först och främst ett stort TACK. Sedan tycker vi också att det känns extra roligt att någon som är så framstående inom hållbarhetsarbete har valt att uppmärksamma oss, för det vi arbetar med är ju just hållbarhet. Social hållbarhet där vi bygger ett samhälle som står rustad inför framtiden och där vi ska vara friskare och må bättre i framtiden än vad vi gör idag. 

Att prissumman skulle skänkas till Generation Pep var för Åsa en självklarhet:

– På Camfil arbetar vi systematiskt med de hållbara målen även internt. Just i år lägger vi extra krut på mål nr 3: God hälsa och välbefinnande. Därför ville jag skänka summan från Hållbarhetspriset till Generation Pep, som arbetar precis med dessa frågor med fokus på barn och ungdomars levnadsvanor, säger Åsa Lidström.

Den 12 september kommer Åsa till Kammarforum i Norrköping och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet av hållbart företagande i en inspirationsföreläsning. På plats finns även Matti Leijon på Generation Pep, dit Åsa skänkte prispengarna.

Läs mer om Generation Pep:

Läs mer om Camfil:

Relaterade nyheter

Nyhet
Åsa Lidström på Camfil, Jonna Hedlund och Maria Björk Hummelgren från Östsvenska Handelskammaren.

Åsa Lidström tilldelas Handelskammarens hållbarhetspris 2023

Pressmeddelanden

För sitt outtröttliga och inspirerande arbete för en mer hållbar omvärld tilldelas Åsa Lidström på Camfil Svenska AB Östsvenska Handelskammarens...

Nyhet
Porträttbild på Maria Björk Hummelgren som pratar om Handelskammarens hållbarhetspris

Handelskammarens hållbarhetspris: Nu öppnar nomineringen!

Hållbarhet

Varje år uppmärksammar Östsvenska Handelskammaren företags insatser inom hållbarhet genom East Sweden Sustainability Award. Med bakgrund av FN:s globala mål...

Nyhet

East Sweden Sustainabillity Award – så används prispengarna

Nyheter

Elbåtstillverkaren X Shore Production från Nyköping vann tidigare i år Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris East Sweden Sustainabillity Award. Utöver utmärkelsen kammade...

Hur tar vi bäst tillvara skogens potential och värden framåt? Hur ser planerna för svenskt skogsbruk ut? Och vad krävs av politiken för att både bevara och använda denna unika, förnybara råvara för en hållbar framtid, grön framtid? Det var några frågor som diskuterades från scenen i seminariet som modererades av Östsvenska Handelskammarens näringspolitiska chef Maria Björk Hummelgren.

Sören Persson, vd Holmen Skog, inledde seminariet med att berätta om skogen ur både historiskt och framtida perspektiv. NCC:s Viktor Johansson och Staffan Schartner från Omniplan fortsatte med att berätta om vad skogen och trävaror betyder för deras respektive verksamheter. Därefter lyftes frågor om poltikens roll följt av diskussion.

– En vältalig och kunskapstung panel som representerade hela värdekedjan i skogsfrågorna – från ägare, råvaruproducent, skogsvård, arkitekt, bygg till politik och samhällsdebatt. Kanske inte det mest konventionella ämnet i Almedalen, men tältet var fullsatt och frågorna många, sa Maria Björk Hummelgren direkt efter seminariet.

Medverkande i diskossionen:
Sören Petersson, vd, Holmen Skog
Viktor Johansson, affärschef, NCC Building Östergötland
Staffan Schartner, arkitekt, partner, Omniplan
Emma Wiesner (C), Europaparlamentariker
Matilda Molander, ledarskribent, Dagens Industri
Maria Björk Hummelgren, moderator, Östsvenska Handelskammaren
Simon Helmér, moderator, Östsvenska Handelskammaren

Här kan du se hela seminariet i efterhand:

Tre chefredaktörer kommenterar direkt efteråt moderatledaren Ulf Kristerssons tal från Almedalsscenen (se talet på SVT Play). Ett granskande och analyserande samtal mellan tre politiskt bevandrade skribenter som representerar media från olika landsdelar och med olika politiska inriktningar. Från respektive horisont ger de en utvärdering baserad på erfarenhet, kunskap och förhoppningar av statsministerns Almedalstal.

– Ett kort tal som vittnade om regeringens planer framåt. Satsningar på välfärden, en mer aktiv socialtjänst och hårdare tag mot brott utlovades av statsministern. Något brinnande valtal var det inte fråga om, tyckte panelen, utan ett statsmannamässigt fokus på att hålla ihop sin regering och landet, konkluderade Maria Björk Hummelgren som modererade samtalet. 

Medverkande:

Widar Andersson, politisk chefredaktör, Folkbladet
Martin Tunström, politisk chefredaktör, Barometern
Malin Lernfelt, chefredaktör, Liberala Nyhetsbyrån
Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren

Här nedan kan du se hela seminariet!

Så kom dagen jag och många andra väntat på, den när Trafikverket berättade om resultatet av regeringsuppdraget för Ostlänken. Här finns en del att oroa sig för, när projektet fortskrider. Kostnadsjakten har givit besparingsmöjligheter på 2,7 miljarder – men de kommer ätas upp av omtag som ser ut att förskjuta den formella processen med ett till två år. Det berör i huvudsak nya stationslösningar och färre spår för Linköping och Norrköping och kortare och förenklad bibaneutformning i Nyköping, samtliga justeringar som lär få negativ inverkan på tidplanen. Därutöver ska Trafikverket optimera tunnelutformningar och göra en översyn av ambitionsnivåerna, eftersom Ostlänken inte längre ingår i ett ihoplänkat system av nya stambanor.

Vår oro ligger i att förseningar betyder fördyringar och utebliven samhällsnytta. Om de formella processerna tar längre tid, är det inte osannolikt att även trafikstarten dröjer. Och att man inte bygger Ostlänken framtidssäkrat för ett större system är olyckligt. I norra Sverige och norra Europa investeras stora belopp på ny infrastruktur, mycket i form av järnväg. Fehmarn bältförbindelsen står klar redan 2029 och Götaland ser ut att fortsätta vara en flaskhals.

Nu beger jag mig till Almedalen, där infrastruktur är en av de viktiga frågor som kommer beröras (se seminariet live här). Jag ser mycket fram mot det, inte minst det rundabordssamtal kring Ostlänkens förutsättningar, som jag står värd för. Dit har Östsvenska Handelskammaren bjudit in vår regions riksdagsledamöter med plats i Trafikutskottet, Trafikverket samt några tjänstemän och politiker från regionerna och kommuner utmed Ostlänkenstråket. Åtta välrenommerade och initierade personer har tackat ja till samtalet. Samverkan och dialog känns angeläget att fortsätta med!

Charlotta Elliot, projektledare ESIC och talesperson infrastruktur

Läs mer: Charlotta Elliot om beskedet i SVT och SR P4

Seminarierna sändes direkt i Almedalen Play och på Youtube. Klicka på det seminarie du vill se i listan nedan för komma till önskad sändning:

Grön omställning i södra Sverige

Jakten på kompetens

Den hållbara framtiden finns i skogen

Vad sa statsministern?

Sätt Sverige på rätt spår med ny järnväg 

Se klimatmöjligheterna i stadsutvecklingen

Styrelsen – maktarena eller värdeskapare?

Rapporten innebär läsning som ger både hopp och frustration. Mest glädjande är att Allbrights gröna lista, en lista med bolag som uppnår jämn könsfördelning i ledningen (40/60), är större än någonsin! Dessutom finns det för första gången nu fler bolag på den gröna listan än den röda, den lista med bolag som helt saknar kvinnor i ledningen.

Det största framsteget syns hos små bolag. De har störst andel kvinnor i ledningsgruppen och är bäst på att hålla sig kvar på den gröna listan. Därtill har även elva småbolag tillkommit på listan. Hos de små bolagen finns också den största förändringen vad gäller andelen vd-kvinnor som nu är uppe på 18 procent. Stora och medelstora bolag har endast 11 respektive 10 procent.

Årets rapport visar tyvärr att det inte längre finns någon svensk bransch som är helt jämställd i både ledningen och styrelsen. Den tidigare jämställda fastighetsbranschen tappar placeringen som enda jämställda bransch och gör nu sällskap med övriga branscher om att ha en bit kvar till mål. Detta innebär att ingen bransch nu är helt jämställd på både ledning- och styrelsenivå, även om många närmar sig målet. Det är otroligt viktigt att näringslivet inte slappnar av så att vi i kommande rapporter får läsa att det har stannat av, igen.

Lösningar finns och Sverige har chans att bli historiskt när det gäller jämställda styrelser hos de svenska storbolagen – utan kvotering, redan nästa år. Om 13 bolag byter en man mot en kvinna tippar andelen kvinnor i storbolagens styrelser över den magiska siffran 40 procent.

Likt vi på Östsvenska Handelskammaren förundras Allbright över hur bolag pratar om att bristen på kompetens är det största hindret för tillväxt men ändå väljer att inte rekrytera från hela befolkningen. De allra flesta börsbolagen uppger att mångfald och inkludering är affärskritiska frågor men många upplever det svårt eller utmanande i praktiken. Därför lyfter Allbright fyra konkreta tips på hur bolag kan arbeta med detta. Läs gärna hela rapporten och ta del av slutsatser och tips. Därefter – påbörja arbetet om det inte är gjort och rekrytera på nya sätt för att inte bara hitta kompetens utan även vara med på resan mot ett jämställt näringsliv.

För att summera rapporten är allt fler bolag nu jämställda där börsens småbolag står för en stor del av utvecklingen. Mörkare ser det ut när de undersöker andra diskrimineringsgrunder och Sveriges tyngsta ägarfamiljer har en del att jobba på. Men vilken kraft det finns i att det är flera organisationer som arbetar aktivt med jämställdhet- och mångfald i näringslivet. Tillsammans för förändring!

Jonna Hedlund, projektledare 100-listan och styrelsefrågor

Till och med för den mest rutinerade kan det vara svårt att navigera sig rätt under Almedalsveckan i Visby. Tusentals evenemang konkurrerar om uppmärksamhet vid sidan av partiledartal och mingel. Entreprenören, resejournalisten och Handelskammarens medlem Lina Skandevall listar här några tips för hur du ska lyckas i vimlet:

Till dig som arrangör:

Till dig som besökare:

Skandevalls bästa minnen från Almedalen

Lina Skandevall har blivit en profilerad aktör i Almedalen som legat bakom många snackisar genom åren. Det är inte för inte som hon blivit kallad för ”Almedalens fixardrottning” av Dagens Opinion. Här är tre tillfällen som ligger henne extra varmt om hjärtat:

1. Partispion

Under ett av mina första år var jag ”partispion” på uppdrag av SVT där jag minglade och tog tempen bland partierna. Sedan sammanfattade jag läget i tv-sändningarna. Det blev väldigt populärt och jag knöt många nya kontakter på det sättet.

2. Tårtkalas

När jag var i Almedalen på uppdrag av Företagarna ville jag göra något annat än ett traditionellt mingel i slutet av dagen. Så det fick bli ett tårtkalas där vi bjöd på tårtbitar som illustrerade hur mycket småföretagen betyder för Sveriges ekonomi. Det blev också väldigt populärt och vi fick mycket publicitet.

3. Partiledarnas egna drinkar

Ett annat år hade vi temat ”Smaka på partiledaren” där vi tog fram drinkar som vi tyckte matchade partiledarna. Annie Lööf fick en drink som liknade en ”Fössta tossdan i mass”-tårta. Ulf Kristersson besökte minglet för att smaka på sin egen drink. Det blev väldigt lyckat.

Östsvenska Handelskammaren är på plats under Almedalsvecka och har under onsdagen en egen arena tillsammans med handelskamrarna i södra Sverige.

Klicka på bilderna för att starta bildspelet.

Handelskammarens förmingel

Jurygruppen:
Anders Björck, Företagarna
Magnus Persson, StjärnaFyrkant
Eva Hartzell, Östsvenska Handelskammaren
Erik Åqvist, Linköpings kommun
Anette Hesselgren, Office
Pernilla Stenberg, Pernilla Stenberg AB

Stort grattis till:
Årets unga företagare: Fredrik Präntare, Pugstorm
Årets företagare: Saied Ghannadan, UCS Group