Östsvenska Handelskammaren

Snabbfakta om EU

Valet till Europaparlamentet äger rum den 6-9 juni i år. Friska upp dina kunskaper om Europeiska unionen här.

1.
EU består av fyra verkställande institutioner

2.
EU- lagstiftning står över svensk lag

3.
Storbritannien lämnade EU-samarbetet 2020 i
det som kom att
kallas Brexit
4.
Ytterhögern går framåt i valet 2024 enligt prognos

5.
Det finns 7 politiska grupper i parlamentet

6.
EU:s inre marknad omfattar fri rörlighet för kapital, tjänster och medborgare
7.
EU har inte bara en inre marknad, utan ingår även i avtal med andra länder utanför Europa
8.
Två tredjedelar av Sveriges export går till länder på EU:s inre marknad

9.
CBAM är EU:s klimattullar10.
20 av 27 länder ingår i eurosamarbetet

1.

Eu kommissionen: EU:s motsvarighet till Sveriges regering. Består av 27 kommissionärer, en från varje medlemsland. Sveriges representant är Ylva Johansson. Kommissionens uppgift är att företräda hela EU och inte enskilda medlemsländer. Kommissionen leds av Ursula von der Leyen.

Europaparlamentet: EU:s motsvarighet till Sveriges riksdag. Parlamentet är organiserat i partigrupper med ledamöter från olika partier från varje medlemsland. Sverige har 21 mandat av 705 och det regleras av medlemslandets invånarantal.

Ministerrådet: Har en delad lagstiftningsroll med europaparlamentet. I ministerrådet träffas olika ministrar från varje medlemsland. Vilken minister som skickas beror på vilken fråga som ska diskuteras. Ministerrådet är regeringens kanal in i det europeiska arbetet.

Europeiska rådet: I europeiska rådet träffas stats- och regeringscheferna. Det övergripande syftet är att besluta om unionens prioriteringar och riktlinjer för arbetet. Ordförande är Charles Michel.

2.

Om en svensk lag står i strid med europeisk lag så är det europeisk lag som gäller. I artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen så anges restriktionerna över de befogenheter som råder över medlemsländerna. Subsidiaritet- och proportionalitetsprinciperna reglerar vad Eu har befogenhet att bestämma över i respektive medlemsland.

3.

Sveriges import och export till Storbritannien ligger på lägre nivåer än vad den historiskt sett har gjort. Det är svårt att veta om det beror på Brexit eller på det rådande omvärldsläget.

4.

Den politiska trenden i EU inför valet 2024 är att ytterhögern ser ut att få fler mandat i parlamentet, en fjärdedel av totalen.

5.

Sverige har 21 ledamöter i parlamentet där ledamöterna från olika partier kan sitta i samma partigrupp. De olika partigrupperna är: Europeiska folkpartiets grupp (EPP) inom vilken Moderaterna och Kristdemokraterna ingår i.

Progressiva förbundet av socialdemokrater i europaparlamentet (S&D) inom vilken socialdemokraterna ingår i.

Renew Europe inom vilken Liberalerna och Centerpartiet är med i. De gröna/Europeiska fria alliansen inom vilken miljöpartiet ingår i.

Identitet och demokrati, ingen representant. Europeiska konservativa och reformister inom vilken Sverigedemokraterna ingår i.

Vänstergruppen i Europaparlamentet inom vilken vänsterpartiet ingår i.

6.

Fri rörlighet inom EU är basen för EU:s inre marknad. I detta sammanhang pratar man om de fyra friheterna, fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer.

7.

Handelsavtalen som EU ingått med aktörer utanför EU är; Japan, Singapore, Vietnam, Mexico, Mercosur (Sydamerikansk handelsblock), Chile, Australien och Nya Zeeland.

8.

Sedan Sverige gick med i EU har den svenska varuexporten till länder på EU:s inre marknad ökat med 285 procent i löpande priser.

9.

CBAM, (Carbon border adjustment mechanism) är en åtgärd som EU vidtagit med syfte att minska koldioxidutsläppen och förhindra att produktion förläggs till länder med lägre miljökrav, med företagens syfte att få en billigare produktion. Åtgärden går ut på att man i efterhand registrerar varor som importeras och en avgift tas sedan ut för koldioxidutsläppen som uppkommit vid produktion.

10.

Euron är världens mest använda valuta. För att få vara med i samarbetet så måste landet uppfylla konvergenskriterierna. Experter menar att Sverige borde gå med i Euro-samarbetet. Stefan Ingves F.d riksbankschef har exempelvis uttalat att “det är rimligt att Sverige byter till euron”.

Relaterade #Nyheter

Handelskammarens budskap till ministern - på 3 minuter!

Nyheter

Östsvenska Handelskammaren fick möjlighet att direkt till ansvarig minister Andreas Carlson (KD) yttra oss över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering 2026...

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Experterna: Så får du ut det mesta av Almedalen

Nyheter

Politik, demokrati och nätverkande. Hur får man ut det mesta av Almedalsveckan på Gotland? Det berättade några rutinerade profiler under...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
peru

Peru öppnar upp för ATA-carnet: En möjlighet för global handel

Internationell handel

Från och med den 30 april 2024 blir Peru det senaste tillskottet bland de länder som accepterar ATA-carnet. Detta gör...

21 maj, 2024

Varför äger och driver så få kvinnor företag?

70 procent av svenska privata företag ägs av män. Varför äger och driver inte fler...

Varfor driver sa fa kvinnor foretag 1
Nyhet
andreascarlson

Handelskammarens budskap till ministern – på 3 minuter!

Näringspolitik

Östsvenska Handelskammaren fick möjlighet att direkt till ansvarig minister Andreas Carlson (KD) yttra oss över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering 2026...

Nyhet
peru

Peru öppnar upp för ATA-carnet: En möjlighet för global handel

Internationell handel

Från och med den 30 april 2024 blir Peru det senaste tillskottet bland de länder som accepterar ATA-carnet. Detta gör...

Nyhet
andreascarlson

Handelskammarens budskap till ministern – på 3 minuter!

Näringspolitik

Östsvenska Handelskammaren fick möjlighet att direkt till ansvarig minister Andreas Carlson (KD) yttra oss över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering 2026...

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919