Följ oss på sociala medier

Gränslös frukost

Näringslivet har en roll att spela som samhällsaktör, som påverkanskraft och som motor för hållbart företagande. Därför har vi startat möteskonceptet ”Gränslös frukost”. Första mötet ägde rum i december i Norrköping. Den 19 februari är det nu dags för Gränslös frukost i Linköping.

Poängen är att våra medlemsföretag får en chans att öka sin sökbara krets av personer som kan vara intressanta att anställa, nu eller framöver. Samtidigt bidrar det till fler kontaktytor för personer med utländsk bakgrund som saknar jobb. Personer med lite annan bakgrund och som har utbildning/erfarenhet, men som inte nyttjas fullt ut. Ett integrationsinitiativ, helt enkelt! Välkommen att träffa intressanta personer och hör hur andra har nått framgång genom lyckad integration.

På plats denna morgon har vi personer från Sudan, Syrien, Rumänien, Libanon, Irak, Portugal och Frankrike med kompetenser så som:

– Civilingenjörer
– Ekonomer
– IT-ingenjörer
– Statistiker
– Tandläkare
– PR

Nyhetsflöde

Till alla evenemang