Östsvenska Handelskammaren

Vad behöver företag i region öst för att skapa inkluderande arbetsplatser?

Inkludering är viktigt för hela samhällsutvecklingen. Och det är bevisat att företag blir mer lönsamma när det finns mångfald. Som arbetsgivare är du en nyckelperson för att skapa ett inkluderande arbetsliv. Så vilket är nästa steg för dig och ditt företag för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö?

Vi på Byrån mot diskriminering i Östergötland sitter på kunskaper och erfarenheter som kan bidra till detta viktiga arbete. Oavsett om ni har koll på lagkraven och driver ett utvecklat förebyggande arbete mot diskriminering eller om ni vill komma i gång så guidar vi er gärna genom såväl det juridiska som att skapa ett tryggt och öppet samtal om potentiellt svåra frågor.

Vi arbetar ständigt med att utveckla verktyg och stöd som på bästa sätt belyser arbetsgivares möjligheter att skapa inkluderande arbetsplatser. Inom kort lanserar vi en sida med tips och kunskap för dig som vill bidra till inkludering i arbetslivet.

Du kan vara med och forma framtida stöd för ett lyckat inkluderingsarbete! Genom att svara på våra frågor bidrar du dessutom till en tydligare bild av företagares och chefers behov idag.

Du hittar vår enkät under den här länken Svara här

Tack för att du vill bidra till ett arbete för inkludering och mångfald som gynnar både medarbetare och din verksamhet!

Om Byrån mot diskriminering i Östergötland

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en förening som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Enligt diskrimineringslagen ska alla företag främja lika möjligheter för anställda utifrån lagens sju diskrimineringsgrunder. Byrån erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till individer men vi arbetar även förebyggande genom, opinionsbildning, information och utbildning.

Kontakta Byrån mot diskriminering i Östergötland:
info@diskriminering.se
www.diskriminering.se

Medlemmarnas nyheter

Erbjudanden och nyheter från våra medlemmar

Träningsnätvärket – Yoga med Jenny Lindberg 18/10

Träningsnätvärket är ett koncept som drivs av XLENT i Östergötland – där vi under avslappnade (och ibland svettiga) former får...

Venture Arena: Eventet där vi matchar dig med startups

Ditt nya karriärsäventyr börjar här! Nu kan du som är intresserad av att ta uppdrag i en deeptech-startup delta på...

Devlin2023 by Responsive

DevLin är östra Götalands största och enda konferens för dig i utvecklingsorganisationen och har bedrivits årligen sedan 2011. Konferensen fokuserar...

Så stärker Energimyndighetens accelerator program dina tillväxtplaner

Energimyndigheten, i nära samarbete med Business Sweden och Tysk-Svenska Handelskammaren erbjuder kostnadsfria acceleratorprogram uppdelat i länder, regioner eller globalt: Indien,...