Östsvenska Handelskammaren

Vad behöver företag i region öst för att skapa inkluderande arbetsplatser?

Inkludering är viktigt för hela samhällsutvecklingen. Och det är bevisat att företag blir mer lönsamma när det finns mångfald. Som arbetsgivare är du en nyckelperson för att skapa ett inkluderande arbetsliv. Så vilket är nästa steg för dig och ditt företag för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö?

Vi på Byrån mot diskriminering i Östergötland sitter på kunskaper och erfarenheter som kan bidra till detta viktiga arbete. Oavsett om ni har koll på lagkraven och driver ett utvecklat förebyggande arbete mot diskriminering eller om ni vill komma i gång så guidar vi er gärna genom såväl det juridiska som att skapa ett tryggt och öppet samtal om potentiellt svåra frågor.

Vi arbetar ständigt med att utveckla verktyg och stöd som på bästa sätt belyser arbetsgivares möjligheter att skapa inkluderande arbetsplatser. Inom kort lanserar vi en sida med tips och kunskap för dig som vill bidra till inkludering i arbetslivet.

Du kan vara med och forma framtida stöd för ett lyckat inkluderingsarbete! Genom att svara på våra frågor bidrar du dessutom till en tydligare bild av företagares och chefers behov idag.

Du hittar vår enkät under den här länken Svara här

Tack för att du vill bidra till ett arbete för inkludering och mångfald som gynnar både medarbetare och din verksamhet!

Om Byrån mot diskriminering i Östergötland

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en förening som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Enligt diskrimineringslagen ska alla företag främja lika möjligheter för anställda utifrån lagens sju diskrimineringsgrunder. Byrån erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till individer men vi arbetar även förebyggande genom, opinionsbildning, information och utbildning.

Kontakta Byrån mot diskriminering i Östergötland:
info@diskriminering.se
www.diskriminering.se

Medlemmarnas nyheter

Erbjudanden och nyheter från våra medlemmar

maries

Östgöta Kök och ÖK Smak & Tak dukar upp till vårligt gästspel med Marie Skogström

Den 3 maj är vi på ÖK Smak och tack så glada och stolta att få välkomna härliga Marie Skogström...

Bild nyhetsbrev event 2

Frukostseminarium 25/4: De bästa Excel”hacksen” för att briljera som ekonom & intro till hur du använder AI på jobbet

Ekonomers värld är ständigt föränderlig och kräver att vi håller oss uppdaterade med de senaste reglerna, insikterna och verktygen. Varmt...

Ai korkortet nyhet

AI – Körkortet – Ett stolt samarbete mellan NXT Learning och Dataföreningen Östra

I en värld där teknik ständigt förändrar spelreglerna, erbjuder AI-Körkortet den kunskap och de verktyg du behöver för att inte...

Vision Nyhetsbrev

Var med och forma vår gemensamma vision

Genom att svara på tre frågor har du möjlighet att delta i arbetet med att ta fram en ny vision...