Hållbarhet

Företagen är en del av samhället, och vill också vara en aktiv partner för ett gott samhälle. Det ansvaret brukar delas in i tre dimensioner av hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det finns en stor potential för företagen som anammar detta synsätt, det är vi övertygade om. Dagens konsumenter är kräsna och vill handla av företag vars värderingar de kan stå för. Därför kommer i längden de företag som vill gott och gör gott också få ett gott resultat.

Vi inser att företag bemannade med personal och en styrelse som speglar samhällets mångfald förstår sin marknad bättre. Det skapar förutsättningar för fler affärer. Många företag har idag svårt att hitta rätt kompetens, kanske delvis för att faktiskt vi har brist på relevant kompetens, men också för att vi inte söker kompetens i tillräckligt breda grupper. Samtidigt finns en stor grupp utrikesfödda som bara väntar på att få komma in på arbetsmarknaden och bidra till och integreras med den svenska samhället.

Här tror vi att vår region har alla förutsättningar att ligga i framkant i utvecklingen av det hållbara företagandet genom profilera sig inom den sociala ekonomin, integration och mångfald, jämställdhet och samhällsansvar.

Exempel på vårt arbete inom hållbarhet


CSR East Sweden

CSR East Sweden är en plattform för samverkan kring CSR och hållbarhet mellan privat, offentlig och idéburen verksamhet samt akademi.

>> Läs mer här.


Diversity Charter Östergötland

Näringslivet behöver lyfta upp frågan om mångfald och inkludering högt på dagordningen, för sin egen överlevnads skull. Därför har vi skapat det regionala mångfaldsnätverket Diversity Charter Östergötland. Nätverket samlar många av regionens företag som har gemensamt att man vill arbeta strategiskt med mångfald och inkludering i arbetslivet. Bakom nätverket står förutom Östsvenska Handelskammaren även Länsstyrelsen i Östergötland och Region Östergötland. Nätverket ingår som en undergrupp till paraplynätverket CSR East Sweden och är Sveriges första regionala filial till det nationella nätverket Diversity Charter, som också finns i merparten av EU:s medlemsstater och organiseras via EU-kommissionen.

Genom kunskapsmöten, inspirationsträffar och handfasta råd och tips utvecklar företagen sin strategiska kompetens i mångfaldsfrågor och gör dessutom en god samhällsinsats när de öppnar dörren för fler att få en plats på arbetsmarknaden.


Gränslös frukost

Söker du ny kompetens? Hittar du inte det du söker? Har du letat på rätt ställen? Låt oss visa lite av den dolda kompetensen på den östgötska och sörmländska arbetsmarknaden! Gränslös frukost är Handelskammarens möteskoncept för att ge företagen i vår region bättre förutsättningar att hitta rätt framtida kompetens när de ökar sin sökbara krets av personer som kan vara intressanta att anställa. Samtidigt bidrar det till fler kontaktytor för personer med utländsk bakgrund som söker jobb, egen försörjning och tillhörighet till Sverige. Ett integrationsinitiativ, helt enkelt!

Utöver den sociala handlingen att dela en måltid river vi ner barriärer, fördomar och stereotypa föreställningar om hur företagare respektive nyanlända/asylsökande fungerar och resonerar. Genom konkreta matchningsförsök bidrar frukosten inte bara till ett samhälle där vi blir individer med varandra, utan även till att fler företag hittar kompetens och människor hittar fler vägar in på den svenska arbetsmarknaden.


Integration Zone

Ett samarbetsprojekt mellan ÖHK, Arbetsförmedlingen, Industrikompetens och bolaget Cybercom. Genom ett gemensamt åtagande från alla inblandade parter skapas avgränsade praktikperioder/anställningar för att validera kunskapen hos nyanlända med kompetens inom IT, framför allt programmerare. Efter valideringsperioden blir personen antingen erbjuden ett arbete på Cybercom eller matchas för anställning mot andra intresserade bolag.

Syfte

  1. Säkra kompetensförsörjning för företag inom IT-sektorn och i förlängningen fler sektorer
  2. Ge nyanlända ökade möjligheter att få fotfäste på arbetsmarknaden genom arbetslivserfarenhet, ökade meriter och fler referenser
  3. Lösa konkreta arbetsuppgifter/utveckla idéer som annars inte skulle bli gjort på grund av bristande personella resurser
  4. Tjäna som exempel på hur näringslivet effektivt kan bidra till validering av kunskap och kompetens i den relevanta gruppen

Vi ingår som partners i bl.a. följande projekt:

  • #StarkareTillsammans genom Portalen
  • Gemenskapstorget genom StuFF