Projekt Ostlänken handlar upp varor, tjänster och entreprenader. På Trafikverkets hemsida kan du läsa mer om hur detta går till, och hur du hittar upphandlingarna:

I nuläget har ett flertal anbud kopplade till Ostlänken skickats ut. Följande anbud ligger nu ute:

• Produktionssamordnare anläggning projekt Ostlänken, anbud in senast 170614
• Produktionssamordnare järnväg projekt Ostlänken, anbud in senast 170614
• Projektledare masshantering, anbud in senast 170605
• Byggledare elteknik, produktionsenhet Norrköping anbud in senast 170612
• Byggledare banteknik, projektenhet Norrköping anbud in senast 170612
• Ostlänken, Entreprenad Kardonbanan från Åby till Händelö, anbud in senast 170815

För att bevaka upphandlingarna och för mer information – gå ni på Trafikverkets webbsida:
Trafikverket, ongoing public tenders
Upphandlingar inom projekt Ostlänken

För mer information om Trafikverkets entreprenadindelning och entreprenadstrategi, tryck här:
Entreprenadindelningen
Entreprenadstrategin

Kontaktuppgifter till Trafikverket hittar ni här: Kontakt Trafikverket

För information om kommande upphandlingar, håll utkik på kommunernas hemsidor:

>> Trosa kommun

>> Nyköpings kommun

>> Norrköpings kommun

>> Linköpings kommun