Östsvenska Handelskammaren

4 råd för att bygga en värderingsstyrd organisation

Värderingsstyrda organisationer är mer lönsamma. De har dessutom bättre tydlighet, sammanhållning och hjälper företaget att hålla fokus. Det säger forskningen.  Magkänslan och förnuftet säger samma sak. Tänk själv. Tycker du om regler och tydliga direktiv? De flesta gör det inte. Medarbetare som får tänka själv och leda sig själva blir mer motiverade och gör ett bättre jobb. Hur kan du som företagsledare och ni som organisation göra för att skapa en sådan organisation? Joakim Hedström, författare och varumärkesexpert, ger här sina bästa råd för att bygga en värderingsstyrd organisation.

1. Var överens om vad ni är överens om
Börja med att titta var ni står idag och identifiera vad ni gör idag. Vad fungerar bra? Vad fungerar inte? Vad är ni nöjda med? Vad behöver förändras? Ni behöver förstå nuläget för att förstå varför ni vill göra förändringen – vad det är ni vill uppnå.

Se sen till att ledningsgruppen har en vilja att förändringsarbetet ska genomföras och att ni är överens om det. Och att ni är överens om vad ni är överens om. Vi ser ofta saker på olika sätt och har olika uppfattningar. Så innan arbetet startar är det viktigt att ni startar från samma position. Var står ni idag? Och vart ska ni? Om ni inte har det klart finns risken att er resa går åt olika håll.  Ställ er frågan ”Om vi gör den här förflyttningen och förändringen kommer det leda till …”.

Sen är det dags att sätta mål. Mål är viktiga för att alla ska kunna bilda sig en uppfattning om vad det är som ska åstadkommas. De är också viktiga för att kunna mäta att ni nått fram dit ni ville.

När ni i ledningsgruppen är överens om vad ni är överens om är det dags att förankra förändringen i organisationen. Hos era medarbetare. Men den ska inte bara förankras. Förändringen ska byggas underifrån. Skapa ett engagemang och en vilja hos era medarbetare så att de förstår varför något ska förändras och vad de kommer tjäna på det. Att engagera och involvera från början är grunden för att lyckas.

2. Tänk lansering direkt
Vi var inne på det i råd 1. Nu gör vi det konkret. Vikten av att engagera era medarbetare och kollegor från start. Allt för ofta när strategiska arbeten genomförs får medarbetarna först reda på det när det är klart. Och dags för lansering. Det är få som vill ha det så. Man vill vara en del av arbetet och utvecklingen. Ni kommer märka att ju tidigare i processen ni lyckas engagera medarbetarna, ju mer kommer de gilla det. De kommer känna att det är ”deras” förändring och att de är delaktiga i den här resan.

Så, hur ska ni göra? Ställ frågor, be om input och håll medarbetarna uppdaterade. Svårare än så behöver det inte vara. Förklara också varför, på vilket sätt och i vilket steg i processen den information ni bett om kommer göra skillnad. Som ledare eller chef ska du också vara tydlig med att det är viktig input du får men att allt inte kommer genomföras. Det skapar rätt förväntningar.

Är ni ett litet eller medelstort företag är det bästa att träffa alla medarbetare personligen. Är det för komplext och tidskrävande skapa formulär eller enkäter (finns utmärkta du kan skapa i Google. Och som är gratis).

3. Börja smått men gör det regelbundet
Tre ord skrivna på ett blädderblock. Uppklistrade på en vägg. Den har hängt där några år. Sedan ni sist gjorde ett varumärkesarbete. Då kändes det så bra och förhoppningen var att ni nu skulle leva och andas varumärket. Och det började så bra. Men ju längre tiden gick ju mindre betydde orden som hängde där. Så, nu är det dags igen. Och den här gången ska det bli skillnad.

Känner ni igen er? Stora, långa och ofta kostsamma processer som sen rinner ut i sanden. Det är synd. Och ofta beror det på att man vill göra för mycket och för ofta. Det ni ska göra är att börja smått. Men att göra det regelbundet.

Att bygga en värderingsstyrd organisation handlar inte om tre ord på en lapp på en vägg. Det handlar om något enklare. Det handlar om enkla saker i vardagen. Att hålla det konkret och praktiskt.

Nedan följer två sätt att arbeta med varumärkesarbete och värderingsstyrning i vardagen:

a) Laget runt
b) Jobba med dilemman

a) Laget runt
Vid interna möten, så som ledningsgrupp, arbetsmöten eller måndagsmöten, börja med att alla medarbetare får berätta vad man gjort sen sist man sågs utifrån företagets värderingar. Det leder till att orden blir verklighet och inte en pappersprodukt. Ni kommer också märka att frågorna som kommer diskuteras blir mer strategiska. Ett exempel: Östsvenska Handelskammaren har värdeorden Driv, Hjärta och Skärpa. Utifrån driv har jag den senaste veckan värvat tre nya medlemmar. Utifrån hjärta ordnade jag en praktikplats åt en nyanländ. Utifrån skärpa tipsade jag en medlem om en kontakt på den tyska marknaden.

b) Jobba med dilemman
Alla företag har utmaningar och svårigheter. Problem i någon form. Det kan vara konflikter mellan personer eller klassikern ”Jag får ingen information”. Dilemmaövningen går ut på att ställa er frågan: Utifrån våra värderingar hur kan vi lösa det här problemet?

Prova detta. Det kommer ge nya och andra perspektiv.

4. Mät & följ upp
Vissa saker är enkla att mäta och följa upp. Som försäljningssiffror, antal besök på webben eller hur nöjda era kunder är. När vi pratar värderingar och varumärken hamnar vi automatiskt i det ”fluffiga” och mjuka landet. Och då är det inte lika lätt. Men minst lika viktigt. Om ni vill bli en värderingsstyrd organisation måste ni mäta och följa upp för att se om ni blivit det. Men hur gör man det då? Ställ frågor. Till dina medarbetare, dina kunder, dina leverantörer och samarbetspartners. Fråga för att få svar på om det som ni vill förmedla också uppfattas så. Fråga inte för frågandets skull. Ni frågar för att kunna bli bättre. Även här går det utmärkt att använda Googles gratisverktyg.

Och slutligen. Ett kom ihåg. Varumärkesarbetet blir aldrig färdigt, det är någonting som alltid pågår.

Foto: Crelle Photography


Tidigare råd finns här.

Relaterade #Nyheter

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Exklusiv intervju: Innovation i fokus när Ebba Busch besökte Linköping

Nyheter

Innovation, konkurrenskraft och EU. Det var huvudämnena när energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) besökte Linköping en...

Handelskammarens egen minister

Nyheter

Statsrådet Johan Forssell (M) är den första svenska minister som ansvarar för både bistånds- och utrikeshandelsfrågorna. Det unika ligger inte...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Nyhet
ebba2

Exklusiv intervju: Innovation i fokus när Ebba Busch besökte Linköping

Näringspolitik

Innovation, konkurrenskraft och EU. Det var huvudämnena när energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) besökte Linköping en...

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Nyhet
ebba2

Exklusiv intervju: Innovation i fokus när Ebba Busch besökte Linköping

Näringspolitik

Innovation, konkurrenskraft och EU. Det var huvudämnena när energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) besökte Linköping en...

Nyhet
forssell

Handelskammarens egen minister

Nyheter

Statsrådet Johan Forssell (M) är den första svenska minister som ansvarar för både bistånds- och utrikeshandelsfrågorna. Det unika ligger inte...