Östsvenska Handelskammaren

4 råd för en lyckad marknadsundersökning

Jonn Ohlin på Nordic Survey ger sina bästa råd.

Vad vill du få reda på? Kanske är det vad kunderna tycker eller hur medarbetarna mår? Oavsett så är webbenkäter ett värdefullt verktyg för att samla in den information som ditt företag behöver för att få nya och viktiga insikter om hur ni kan bli ännu bättre.

– Det är bättre att veta än att tro, säger Jonn Ohlin, medgrundare och vice vd på undersökningsföretaget Nordic Survey.

Jonn har arbetat inom undersökningsbranschen i 12 år och här delar han med sig av sina bästa råd för hur du ska tänka inför, under och efter för att få ut bästa tänkbara resultat – helt enkelt nå framgång med din marknadsundersökning.

Jonn Ohlin, medgrundare och vice vd på Nordic Survey.

1. Var tydlig med syfte och målsättning

Allt börjar med förberedelserna – grunden som läggs här är avgörande för att undersökningens genomförande och utfall ska bli lyckat. Se till att syfte och målsättning är tydligt kommunicerat internt så samtliga projektmedarbetare förstår vikten av undersökningen. Då kan de också kan bidra med sina infallsvinklar.
Börja med att ställa er frågan: Vad vill vi veta? Är det exempelvis hur nöjda era kunder är eller vad som kan få kunderna att vilja köpa mer? Nästa fråga att ställa sig är: Vad ska vi göra med informationen?
Frågeställningarna möjliggör att ni på ett snabbare och mer effektivt sätt kommer ha en större nytta av resultatet från undersökningen.

Se också till att respondenterna förstår syftet med undersökningen, därför är det klokt att inleda med ett par korta meningar om syftet och självklart vilka som står bakom den. När det är tydligt vad som man som respondent är med och bidrar till, ökar det engagemanget för att fylla i enkäten.

2. Tänk utifrån ett respondentperspektiv

Som man frågar får man svar. Ställ dina frågor på ett sätt som är enkelt att förstå och som kan förstås av alla. Det ska inte vara en knepig fråga eller en fråga som kan tolkas på flera sätt. Fråga inte om flera saker samtidigt – en sak i taget. Ett tips är att ställa de enkla frågorna först och de mer komplicerade frågorna i slutet av enkäten.
Med fördel kan man ha en bred täckning med många svarsalternativ och lägg gärna till ett ”annat” alternativ, om det är något svarsalternativ som ni missat kan respondenterna själva skriva in de alternativ som passar hen bäst. Glöm inte att lägga till ”vet inte’’ eller ’’ingen uppfattning” som ett svarsalternativ.

3. Testa enkäten internt innan ni skickar ut den

Fel gör vi alla, men ett smart drag för att undvika det är att testa enkäten internt innan ni skickar ut den till den tänkta målgruppen.
Låt gärna alla i projektgruppen gå igenom och svara på enkäten, men bjud även in andra personer att ge sin feedback innan ni skickar ut undersökningen. Här kan man välja att skicka som förhandsgranskning eller testa att skicka skarpt till testarna. Om ni väljer det senare alternativet kommer svaren att registreras, så glöm inte att rensa era testsvar innan ni skickar ut den färdiga enkäten.

4. Följ resultatet i realtid

Vissa är snabbare på att svara än andra. Att följa resultatet i realtid innebär att man i ett tidigt skede kan börja agera på de insikter som ges och därmed ger ett försprång inför den fortsatta analysen. 

Sammanfattningsvis ska undersökningar vara enkla och förståeliga. Enkelhet ska genomsyras i hela processen, för dig som planerar undersökningen, för respondenterna och för dig som analyserar resultatet.

Vi på handelskammaren intervjuar återkommande experter och ber dem ge ”fyra råd”. Vill du läsa fler gör du det här.

Läs mer om Nordic Survey här.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...