Östsvenska Handelskammaren

Möt Conny Ljungqvist, en av grundarna av cybersäkerhetsföretaget link22

Med uppdraget att få saker att inte hända har link22 etablerat sig som en viktig aktör kopplat till cybersäkerhet. Genom att använda befintliga standardlösningar kombinerat med egenutvecklade produkter har företaget vuxit och 2020 utsågs till DI Gasell. Conny Ljungqvist, en av grundarna, berättar mer om resan från att vara ett litet, renodlat konsultbolag till att idag vara ett växande produktföretag.

Efter 12 år i IT-säkerhetsbranschen startade Conny Ljungqvist tillsammans med kollegan Andreas Karström företaget link22 år 2006. Då som ett konsultföretag med fokus på att hjälpa myndigheter och stora organisationer med cybersäkerhet.

– Vi började som alla konsultbolag, att jobba per timme. Men ganska snabbt insåg jag att detta är olönsamt för våra kunder. Många av våra kunder betalade för dyra konsulttimmar och investerade i specialutvecklade system för att uppnå önskad IT-säkerhet. Jag såg att det borde finnas andra sätt att kunna lösa det här.

Tillsammans med Andreas och de två ytterligare kollegorna började Conny undersöka hur man kunde använda redan befintliga standardsystem och bygga säkerhet av dem. 

– Det kallas security by design och handlar om hur man sätter ihop de olika delarna. Gör man det rätt uppnår man en hög IT-säkerhet till en mycket lägre kostnad.

Där det saknades produkter för att uppnå rätt säkerhetsnivå beslutade de att utveckla dem själva. Och sälja.

– Det var så vi började gå från att vara ett renodlat konsultbolag till att bli ett produktbolag. Vår mission är att det ska finnas färdiga alternativ till alla de som måste ha lite högre kvalitet på sin IT-säkerhet.

Idag står produkterna för 50 procent av försäljningen och konsultdelen för de övriga 50. Målet är 80 procent produkt, 20 procent konsult.

– Vi kommer alltid att leverera expertkompetens per timme. Det behövs för att överföra kunskap till våra kunder, men också för att vi bättre ska förstå våra kunders verksamhet och problem.

Få saker att inte hända

Även om företaget idag är mer ett produktföretag så kvarstår samma idé och vision: att få saker att inte hända.

– Vi jobbar med cybersäkerhet och det viktigaste vi levererar till våra kunder är att förhindra att det oönskade sker. Att hjälpa dem att skydda sina värden. Det handlar om riskhantering och att avväga risker. 

DI Gasell

link22 har vuxit organiskt sedan start och idag är man 20 anställda vid kontoret i Mjärdevi i Linköping. Under året ska man rekrytera fem nya medarbetare.  

– Vi har haft att turen att alltid lyckas få duktiga och engagerade människor att söka till oss. Under de senaste åren har vi varit i en utvecklingsfas och har därför rekryterat många ingenjörer. Men nu behöver vi växla över och fokusera mer på marknadsföring och försäljning. Så nu söker vi affärsutvecklare och marknadspersoner som kan hjälpa oss att ta företaget till nästa nivå och även ut internationellt.

Och för att fortsätta att locka rätt talanger har man börjat arbeta mer med sitt arbetsgivarvarumärke.

– Det ska vara spännande och utvecklande att jobba hos oss. Och när vi växer är det viktigt att vi blir mer professionella. Kraven ökar på oss som arbetsgivare och vi arbetar nu målmedvetet för att utveckla verksamheten och våra medarbetare.  

Omsättningen för link22 landade för 2019 på 25 miljoner. Något som belönades med att man utsågs till DI Gasell. För 2020 väntas omsättningen landa på 32 miljoner.

– Vi är inne i en tillväxtfas och det vi gör är helt rätt. Det bekräftar utmärkelsen DI Gasell.

Framtiden ser ljus ut för link22, företaget växer och branschen är hetare än någonsin.

– När jag började jobbade med IT-säkerhet såg man det som en risk om kunden efterfrågade IT-säkerhet. Nu är det en förutsättning för att få en affär, avslutar Conny. 

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

En blandning av sött och salt

I 2021 års upplaga av Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat samsas fina framsteg med stor förbättringspotential. Östsvenska Handelskammarens vd...

Har jag övervärderat fördelarna med det digitala?

Under pandemin har många har vant sig vid att träffas digitalt. Men kan det verkligen ersätta de fysiska mötena? Handelskammarens...

Vem har sagt att politik är tråkigt?

Nu drar valrörelsen 2022 igång. För Handelskammaren handlar det om att vara en tydlig och trovärdig röst i debatten, skriver...