Östsvenska Handelskammaren

Att hitta rätt folk är viktigaste frågan

 

Det stod snabbt klart vilka frågor som är viktigast för bolagen i stråket Linköping- Jönköping. Att hitta kompetent arbetskraft till företagen och att höghastighetsbanan byggs och binder ihop regionen.

När ett stort antal företrädare för det offentliga och näringslivet träffades på onsdagen på Linköpings slott för att diskutera arbetsmarknadsregionen Linköping-Jönköping fanns en tydlig vilja hos de närvarande företagsrepresentanterna att öka möjligheterna för att göra mer affärer i stråket. Många närvarande var företrädare för storbolagen inom Vision East Sweden.

Landshövdingen i Östergötland, Elisabeth Nilsson, inledde eftermiddagen och välkomnade även sin nya kollega Helena Jonsson, som enbart hunnit vara landshövding i Jönköpings län i tre dagar.

– Tillsammans med Östergötland är vi en mycket intressant region när det gäller tillväxt. Inom en radie på 35 mil runt Jönköping bor 80 procent av Sveriges befolkning, säger Helena Jonsson landshövding Jönköpings län.

Föredrag och samtal handlade om hur svårt det kan vara att finna arbetskraft till vissa yrken samt hur en ökad rörlighet städerna emellan kan hjälpa. Många företagsledare fastställde också att det blir enklare att locka arbetskraft om det planerade höghastighetsbanan mellan Linköping och Jönköping kommer på plats, och möjliggör en enkel och miljövänlig pendling.

Fler utbildningar kan vara lösning

– Det är en utmaning för oss att hitta personal. Nu idag har vi 30 vakanser och det är allt från svetsare till IT-folk och ingenjörer, säger Väderstads vd Jan Engfeldt.

Bolaget med säte i Väderstad och som tillverkar jordbruksmaskiner har växt stort de senaste åren, anställt 220 nya medarbetare sedan i augusti. På plats fanns även företrädare för Toyota Material Handling, som tillverkar truckar i Mjölby.

– Vi måste hålla i egna utbildningar för att säkerställa att vi får in kompetent personal, det har vi kommit fram, till säger Anna Graf, kommunikationschef.

Flera av de närvarande bolagen har mer eller mindre långtgående planer på att utveckla sina befintliga utbildningar samt att finna nya samarbetspartners för nya utbildningsformer.

Jan Germundsson på Saab Aeronautics räckte ut handen till potentiellt samarbete mellan de bolag som söker liknande kompetens att genomföra utbildningar ihop.

-Jag ser vissa ljuspunkter nu. Vi kan tänka oss att samarbeta med er andra som behöver svetsare och tekniker med mera, sa han.

Samtidigt var både Jönköping och Linköpings universitet närvarande .

– Nyckelfrågan är hur man får universitetsstudenterna att stanna. 70 procent av dem kommer utifrån för att studera hos oss och lika många, 70 procent, drar igen efter studierna. Man måste fånga studenterna medan de fortfarande är här, säger Peter Värbrandt, Linköpings universitet.

Han fortsatte:

-Ni här kan alla skapa mötesplatser för studenterna. Fånga in dem tidigt och visa upp de arbetstillfällen regionen kan erbjuda.

Samarbete för att locka

Johanna Palmér vd vid Östsvenska Handelskammaren poängterade att alla organisationer med enade budskap måste locka människor till East Sweden.

– Det är positivt att vi jobbar tillsammans för den regionala attraktiviteten. Men vi kan ännu mer! Urbaniseringens kraft är ostoppbar och vi behöver samla oss för att kunna hävda oss i konkurrensen om talanger. Det räcker inte att varje kommun marknadsför sig själv, det är vi för små för. De beslutsfattare som varit här idag kan tillsammans ändra vår regions position i framtiden. Jag vet att denna träff ger nya kontakter företag emellan som inte blivit av annars och jag är glad över att fler och fler orkar lyfta blicken från sin egna läns- eller kommungräns.

Text och foto:

Ulrika Andåker, kommunikatör Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...