Östsvenska Handelskammaren

Att hitta rätt folk är viktigaste frågan

 

Det stod snabbt klart vilka frågor som är viktigast för bolagen i stråket Linköping- Jönköping. Att hitta kompetent arbetskraft till företagen och att höghastighetsbanan byggs och binder ihop regionen.

När ett stort antal företrädare för det offentliga och näringslivet träffades på onsdagen på Linköpings slott för att diskutera arbetsmarknadsregionen Linköping-Jönköping fanns en tydlig vilja hos de närvarande företagsrepresentanterna att öka möjligheterna för att göra mer affärer i stråket. Många närvarande var företrädare för storbolagen inom Vision East Sweden.

Landshövdingen i Östergötland, Elisabeth Nilsson, inledde eftermiddagen och välkomnade även sin nya kollega Helena Jonsson, som enbart hunnit vara landshövding i Jönköpings län i tre dagar.

– Tillsammans med Östergötland är vi en mycket intressant region när det gäller tillväxt. Inom en radie på 35 mil runt Jönköping bor 80 procent av Sveriges befolkning, säger Helena Jonsson landshövding Jönköpings län.

Föredrag och samtal handlade om hur svårt det kan vara att finna arbetskraft till vissa yrken samt hur en ökad rörlighet städerna emellan kan hjälpa. Många företagsledare fastställde också att det blir enklare att locka arbetskraft om det planerade höghastighetsbanan mellan Linköping och Jönköping kommer på plats, och möjliggör en enkel och miljövänlig pendling.

Fler utbildningar kan vara lösning

– Det är en utmaning för oss att hitta personal. Nu idag har vi 30 vakanser och det är allt från svetsare till IT-folk och ingenjörer, säger Väderstads vd Jan Engfeldt.

Bolaget med säte i Väderstad och som tillverkar jordbruksmaskiner har växt stort de senaste åren, anställt 220 nya medarbetare sedan i augusti. På plats fanns även företrädare för Toyota Material Handling, som tillverkar truckar i Mjölby.

– Vi måste hålla i egna utbildningar för att säkerställa att vi får in kompetent personal, det har vi kommit fram, till säger Anna Graf, kommunikationschef.

Flera av de närvarande bolagen har mer eller mindre långtgående planer på att utveckla sina befintliga utbildningar samt att finna nya samarbetspartners för nya utbildningsformer.

Jan Germundsson på Saab Aeronautics räckte ut handen till potentiellt samarbete mellan de bolag som söker liknande kompetens att genomföra utbildningar ihop.

-Jag ser vissa ljuspunkter nu. Vi kan tänka oss att samarbeta med er andra som behöver svetsare och tekniker med mera, sa han.

Samtidigt var både Jönköping och Linköpings universitet närvarande .

– Nyckelfrågan är hur man får universitetsstudenterna att stanna. 70 procent av dem kommer utifrån för att studera hos oss och lika många, 70 procent, drar igen efter studierna. Man måste fånga studenterna medan de fortfarande är här, säger Peter Värbrandt, Linköpings universitet.

Han fortsatte:

-Ni här kan alla skapa mötesplatser för studenterna. Fånga in dem tidigt och visa upp de arbetstillfällen regionen kan erbjuda.

Samarbete för att locka

Johanna Palmér vd vid Östsvenska Handelskammaren poängterade att alla organisationer med enade budskap måste locka människor till East Sweden.

– Det är positivt att vi jobbar tillsammans för den regionala attraktiviteten. Men vi kan ännu mer! Urbaniseringens kraft är ostoppbar och vi behöver samla oss för att kunna hävda oss i konkurrensen om talanger. Det räcker inte att varje kommun marknadsför sig själv, det är vi för små för. De beslutsfattare som varit här idag kan tillsammans ändra vår regions position i framtiden. Jag vet att denna träff ger nya kontakter företag emellan som inte blivit av annars och jag är glad över att fler och fler orkar lyfta blicken från sin egna läns- eller kommungräns.

Text och foto:

Ulrika Andåker, kommunikatör Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Nyheter

Fullsatt Spaning på Kammaren

Nyheter

Fredagsfirande medlemmar fyllde Kammarforum i Norrköping när producenten och programledaren Henrik Johnsson, regionchefen för Svenskt Näringsliv Södermanland Sofia Sjöström samt...

Omställningen tar för lång tid

Nyheter

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Fullsatt Spaning på Kammaren

Nyheter

Fredagsfirande medlemmar fyllde Kammarforum i Norrköping när producenten och programledaren Henrik Johnsson, regionchefen för Svenskt Näringsliv Södermanland Sofia Sjöström samt...

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Denna gång sätter vi fokus på framtiden...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Fullsatt Spaning på Kammaren

Nyheter

Fredagsfirande medlemmar fyllde Kammarforum i Norrköping när producenten och programledaren Henrik Johnsson, regionchefen för Svenskt Näringsliv Södermanland Sofia Sjöström samt...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.