Östsvenska Handelskammaren

EU+Japan=sant

Magnus Lindahls krönika

Det fortsätter hända intressanta saker värda att notera på handelsområdet. Särskilt kul då man som jag tror på värdet av öppenhet, samarbete och en fri handel. Vår internationella handel är ju en både stor och viktig pusselbit för vår välfärd, sysselsättning och tillväxt. Jag tycker även det är viktigt att uppmärksamma EU:s strävan efter moderna handelsavtal som tar hänsyn till både företag, människa och miljö. Att ett sådant avtal vinner terräng är extra viktigt i populistiska tider av argument för protektionism – något som konstant måste argumenteras emot.

Det avtal som jag vill lytta är EU:s nya principöverenskommelse med Japan för det är just ett sådant modernt handelsavtal.

Förhandlingar, förslag och godkännande

2013 beslutade EU:s 28 medlemsländer att starta förhandlingar med Japan. På sensommaren i år nåddes en överenskommelse som förhoppningsvis skall träda i kraft från 2019 och kommer att omfatta mer eller mindre all handel mellan EU och Japan. Just nu knådas tekniska frågor och inom några månader skall ett avtal finnas på plats att ta ställning till för regeringar, parlament, EU-parlament och kanske vissa regionala parlament. I Japan måste det godkännas av under- och överhuset.

Japan då?

Japan är med sina 127 miljoner invånare världens 4 största ekonomi (ca 30% större än Tysklands) och världens 3:e största konsumentmarknad – en stor potential för svenska och europeiska företag.

Det är EU:s 7:e största handelspartner och EU är Japans 3:e största. Över 500.000 människor i EU är anställda i japanska företag. För Sverige är Japan den näst största handelspartnern i Asien efter Kina. Allt detta är en bra bas att bygga vidare på med hjälp av förenklingar för handel och investeringar.

En kuriosa är att varje miljard Euro som exporteras från EU sysselsätter ca 14.000 personer – en tung ursäkt att fortsätta främja export och internationellt utbyte.

Partners

Japan och EU har liknande ståndpunkter inom t ex livsmedel, arbetsrätt, miljöfrågor, hållbar utveckling, Parisavtalet, etc. Områden som parterna kommer att jobba tillsammans inom och även driva internationellt.

Hinder, utmaningar och lösningar

Export till Japan omgärdas idag av både tullar och icke-tariffera hinder. Utmaningarna är även höga kostnader för regleringar som skiljer sig från internationella standarder samt svårigheter att vara med i offentliga upphandlingar.

Det som jag tycker är så spännande med just detta avtal är att det fokuserar på tullar och förenklade procedurer. På att stärka handelsregler som speglar gemensamma värderingar bl a demokrati, hälsa, miljö och säkerhet och även en tydlig signal att fri- och öppen handel verkligen fungerar.

Kittlande potential

Avtalet kommer initialt att tullbefria 91% av exporten till Japan, senare stiger siffran till 99% – dvs det blir lättare och billigare att exportera till och importera från Japan för i stort sett alla företag.

Jag har sett siffror en positiv påverkan på EU:s BNP med upp till 0,8%. London School of Economics peker på att exporten till Japan skulle kunna stiga med 30%. De sektorer som har mest att vinna på avtalet förväntas bli bl a: läkemedel, medicinsk teknik, livsmedel, fordon, transportutrustning.

För Sveriges del så kan jag bara konstatera att världens tredje största ekonomi inte finns med bland de 10 största exportmarknaderna. Slutsats: En kittlande potential.

Öppen och transparent förhandlingsprocess

I tider där delar av samhället även är starkt kritiskt till EU-projektet tycker jag att det är viktigt att påtala att denna handelsförhandling, liksom alla andra, är det en mycket öppen och transparent process. Den består av intressentmöten med hela spektrumet av organisationer, expertmöten och rapporter. Alla organisationer som är intresserade av förhandlingarna har kunnat träffa EU-representanter och lägga fram sina synpunkter. Regelbundna avrapporteringar till medlemsstater och EU-parlamentet har också förekommit.

Ett avtal som gynnar både stora och små

Avtalet är, som alla avtal om enklare och friare handel, bra för alla företag och även de mindre. De små är mer påverkade av olika handelshinder då de ofta inte har resurser att hantera dessa.

Alternativet är så mycket sämre

Summa summarum är att det kommer leda till fler jobb samt att den viktiga importen från Japan blir både billigare och enklare. Här skulle jag vilja framhäva EU-Sydkoreaavtalet som ett bra exempel på att EU:s handelsavtal gör skillnad och fungerar. Under de första 5 åren ökade EU:s export med 55%. Det finns ingen anledning till att det inte skulle bli ett liknande scenario i fallet Japan. Jag är övertygad om att alla vinner på en enklare och billigare internationell handel på moderna villkor – lika övertygad som jag är att alternativet gör oss alla till förlorare.

 

Magnus Lindahl

Ansvarig Sörmland, Gotland och Internationell handel

Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Nyheter

Omställningen tar för lång tid

Nyheter

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Trade Compliance - vad är det och varför är det viktigt?

Nyheter

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Nätverkande med fokus på framtiden tillsammans med...

3 april, 2023

Hur många hattar har du? 

Vill du få i gång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av...

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Nyhet

Trade Compliance – vad är det och varför är det viktigt?

Internationell handel

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...