Östsvenska Handelskammaren

CBAM och nya krav på ursprungsdokumentation vid import

Välkommen till ett webbinarium om Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) och de nya dokumentkraven för ursprung vid import till EU.

CBAM är en nyckelkomponent i Europeiska Unionens strategi för att bekämpa klimatförändringar och den 1 oktober infördes första fasen av CBAM. Detta innebär bland annat rapporteringskrav för importörer av berörda varor. Detta är ett aktuellt och omdiskuterat ämne som kommer att påverka många aktörer och företag såväl i Sverige som runt om i världen. Under detta webbinarium kommer vi att berätta mer om vad CBAM är, varför det har utvecklats och hur det påverkar svenska företag.

Därtill tittar vi också närmre på de nya dokumentkraven för järn- och stålprodukter. Från och med den 30 september 2023 är det förbjudet att importera eller köpa ett antal järn- och stålprodukter som bearbetas i länder utanför EU som innehåller ryskt järn och stål. Du som importör måste kunna styrka ursprunget.

Innehåll:

 • Hur fungerar de nya kraven på ursprungsdokumentation?
  Vilka produkter omfattas och vilka är kraven på ursprungsdokumentation vid import?

 • Vad är CBAM?
  Vi kommer att börja med att definiera CBAM och förstå dess grundläggande syfte och funktion. Vad är dess huvudmål, och hur fungerar det i praktiken?

 • Vilka produkter omfattas av CBAM?
  En viktig aspekt av CBAM är dess omfattning. Vi kommer att titta närmare på vilka produkter som omfattas av CBAM och hur detta kan påverka olika sektorer.

 • Redovisningsplikt som började gälla den 1 oktober 2023
  Vi kommer att gå igenom processen för att rapportera berörda produkter och vad företag behöver veta för att förbereda sig.

 • Övergångsfasen från oktober 2023 – 2026 och påverkan på svenska företag
  Vi kommer att beskriva den tilltänkta övergångsperioden för CBAM och vilka åtgärder svenska företag behöver vidta för att anpassa sig till detta nya klimatregelverk. Vi kommer även att diskutera de potentiella effekterna på svenska företags verksamheter och konkurrenskraft.

Vi ser fram emot att fördjupa oss i dessa ämnen och besvara era frågor under detta webbinarium!

Föreläsare:

Anders Edlund, Tax and Excise Duty Specialist, KPMG
Hanna Runald, Customs and Trade Specialist, KPMG

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

emma80

Emma Meijer

Projektledare Internationell Handel

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

24 april, 2024

Välkommen till Handelskammarens årsmöte 2024

Varmt välkommen till Östsvenska Handelskammarens årsmöte. Vi inleder med sedvanlig stämma och fortsätter med föredrag...

Handelskammarens arsmote 2024

25 april, 2024

Inspirationsfrukost: Klockias exportresa

Inspireras av Klockias exportresa och lyssna till grundaren Jens Ahlander som berättar om hur de...

Gotland export

26 april, 2024

Frukostmöte med regionpolischefen

Välkommen till en träff med Malena Grann, chef för polisregion Öst, på tema kriminell ekonomi...

Malena Grann

3 maj, 2024

En byggbransch i lågkonjunktur – vad ska man tänka på?

Delphis advokater Oscar Brandin, Katarina Ibold och Johan Lundgren har mångårig erfarenhet av att hantera...

Oscar Katarina Johan 1