Östsvenska Handelskammaren

Hem » Event

Ostlänken, javisst! Men vem ska göra jobbet?

Det saknas tekniker, svetsare, lantmätare och flera andra yrkesgrupper när nya stambanor ska byggas. Vilken påverkan får det för planeringen och byggandet av Ostlänken?

I juni släppte Trafikverket rapporten “Risk resurs och kompetens vid stora infrastrukturprojekt”, utförd av Ramboll. Den skattar utbud och efterfrågan av arbetskraft vid planering och genomförande av nya stambanor 2020 till 2040. Av de 90 yrkesgrupper som behövs för att bygga nya stambanor utpekas 20 som bristyrken. Mest kritiska är åren 2031–2032.  

I närtid efterfrågas markförhandlare och BEST-yrken (bantekniker, spårsvetsare, el-, signal- och teletekniker), från 2025 och framåt behövs kompetens som kräver kortare utbildningar. Får vi inte fram denna riskerar kostnadsökningar, förseningar och konkurrens med andra projekt drabba Ostlänken. 

Östsvenska Handelskammaren och East Sweden Infra Cluster bjuder in till ett seminarium om kompetensförsörjning kopplat till infrastruktur och i synnerhet Ostlänken. Hur kan det offentliga, utbildningsväsendet och näringslivet samverka och rusta för att säkerställa kompetensförsörjningen till Ostlänken och i förlängningen nya stambanor genom Sverige? 

Onsdag den 21 oktober kl. 13.00 – 15.00  
 
Program 
13.00 Handelskammaren/ESIC hälsar välkommen 

13.05 Redovisning av rapporten “Risk resurs och kompetensförsörjningsbehov vid byggande av nya stambanor” 
Andreas Pistol, Ramboll 

13.30 Hur agerar Trafikverket för att klara uppgiften?  
Rolf Lundgren, strategisk utveckling, Trafikverket 

Kort paus

14.00  Så ser Myndigheten för Yrkeshögskolan på saken
Inger Nordahl kvalitetsgranskning och utbildning MYH. Jenny Twana, analys och ansökan, MYH

14.20  
Panelsamtal: Hur botar vi bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn?
Inger Nordahl och Jenny Twana, MYH
Andreas Pistol, Ramboll
Rolf Lundgren, Trafikverket
Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande, Norrköping
Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande, Nyköping
Fredrik Lundén (M), arbetsmarknadsnämndens ordförande, Linköping
Elof Hansjons (S), utbildningsnämndens ordförande, Södertälje
Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren (moderator)


14.55 Summering och avslut 
 
Anmäl dig senast 20 oktober. Seminariet är digitalt, länk skickas ut på förmiddagen den 21 oktober.  

Rapporten finns på Trafikverkets hemsida.

https://www.trafikverket.se/contentassets/60ecb96cb94a4cac994aae8bea032992/rapport_resurs–och-kompetensforsorjning-nya-stambanor.pdf

Skicka gärna in dina frågor i förväg till maria.hummelgren@east.cci.se 

Varmt välkommen!  
 

Kontakt

maria300

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef

charlotta40

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

Väntelista

27 februari, 2024

Träff med riksbankschef Erik Thedéen på Handelskammaren 

Svensk ekonomi har under året som gått präglats av en hög inflation, utmanande energi- och...

Erik Thedéen, Sveriges riksbankschef

Väntelista

29 februari, 2024

Lunchträff med Försvarsmakten – kommunikation och rekrytering i kristider

När kriget pågår i Europa och svenska folket uppmanas vara förberedda på detsamma, hur jobbar...

forsvarsmakten kf

1 mars, 2024

Coffee by – Förändringsledning

Anna Graf och Eva Meunier, två av Frontits erfarna förändringsledare, delar med sig av sina...

MicrosoftTeams image 10

1 mars, 2024

Nätverksfrukost

Vi har skapat en mötesplats där företag från olika branscher och av olika storlek sammanstrålar....

EO1A6868 Forbattrat BR 1