Östsvenska Handelskammaren

Regional kraftsamling för effektivare tillståndsprocesser

Näringslivet genomför nu och planerar för stora fossilfria investeringar som bidrar till målet om klimatneutralitet 2045. För att möta upp det höga tempot krävs fungerande miljötillståndsprocesser som präglas av ett samförstånd mellan privata och offentliga aktörer.

Den 31 januari genomförde ett första seminarium där vi skapade en gemensam ingång till ämnet. Bidrag gjordes av länsstyrelsen, den av regeringen tillsatta miljötillståndsutredningen och konkreta exempel från Norrköpings hamn och Holmen. Vi fick också in flera konstruktiva synpunkter i den utvärdering vi gjorde av seminariet.

Nu är det dags för steg 2 och du är välkommen oavsett du deltog i vårt första seminarium eller ej. Denna gång kommer vi att fördjupa oss i samrådsprocessen där formen blir rundabordssamtal.

Välkommen önskar Östsvenska Handelskammaren, Cleantech Östergötlad och Länsstyrelsen i Östergötland.

Agenda:
07.30 – 08.00: Registrering, frukost
08.00 – 08.15: Återblick från seminarium
08.15 – 08.55: Samtalsgrupper fokus kommunikation och dialog
08.55 – 09.35: Samtalsgrupper fokus tid och resursanvändning
09.40 – 09.50: Besök av Marika Lundmark, Nationell verksamhetsutvecklare/samordnare inom miljöprövning, länsstyrelsen i Västra Götalands län
09.50 – 10.00: Kort reflektion, nästa steg, avslutning 

Medverkande:
Simon Helmér
, vd Östsvenska Handelskammaren
Johan Rydberg, vd Cleantech Östergötland
Ann Holmlid, länsråd länsstyrelsen Östergötland
Jonas Källming, avdelningschef Miljö och Natur, länsstyrelsen Östergötland
Marika Lundmark, nationell verksamhetsutvecklare/samordnare inom miljöprövning, länsstyrelsen Västra Götaland

loggolimpa

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

simon1

Simon Helmér

Vd

maria300

Maria Björk Hummelgren

Vice vd och näringspolitisk chef

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

24 april, 2024

Välkommen till Handelskammarens årsmöte 2024

Varmt välkommen till Östsvenska Handelskammarens årsmöte. Vi inleder med sedvanlig stämma och fortsätter med föredrag...

Handelskammarens arsmote 2024

25 april, 2024

Inspirationsfrukost: Klockias exportresa

Inspireras av Klockias exportresa och lyssna till grundaren Jens Ahlander som berättar om hur de...

Gotland export

26 april, 2024

Frukostmöte med regionpolischefen

Välkommen till en träff med Malena Grann, chef för polisregion Öst, på tema kriminell ekonomi...

Malena Grann

3 maj, 2024

En byggbransch i lågkonjunktur – vad ska man tänka på?

Delphis advokater Oscar Brandin, Katarina Ibold och Johan Lundgren har mångårig erfarenhet av att hantera...

Oscar Katarina Johan 1