Östsvenska Handelskammaren

Hem » Event

Regional kraftsamling för effektivare tillståndsprocesser

För att uppnå målet om klimatneutralitet 2045 är samhällets omställning nödvändig. Genom stora fossilfria investeringar bidrar näringslivet till målet – samtidigt som konkurrenskraften stärks. Ofta sätter dock myndighetsutövning käppar i hjulet, inte minst genom trögrörliga miljötillståndsprocesser.

Hur kan vi se till att Sverige och vår region inte tappar placeringar när världen accelererar i omställning? Hur kan vi öka kunskapen inom såväl näringslivet som det offentliga för att möjliggöra effektivare och mer förutsägbara miljöprövningar? Var står vi idag och vilka hinder finns för utveckling?

Östsvenska Handelskammaren och Cleantech Östergötland bjuder tillsammans med länsstyrelsen i Östergötland in till en seminarieserie, där vi utforskar ovan frågeställningar med berörda aktörer.

Varmt välkommen till seminarium 1 med fokus på regeringens miljötillståndsutredning.

Agenda:
7.30 Kaffe och smörgås
8.00 Arrangörerna hälsar välkomna
8.15 Miljötillståndsutredningen (KN 2023:02), regeringens utredning för förenklade och förkortade tillståndsprocesser enligt miljöbalken. Utredningen ska redovisas senast 15 dec 2024
9.00 Länsstyrelsens vision ”Ett livskraftigt Östergötland – för länets bästa”
Hur ser miljöprövningsprocessen ut idag? Snabbkurs i miljöbalken, hur fungerar prövning och vad behöver verksamhetsutövare tänka på för en förutsägbar prövning
9.40 Två exempel från näringslivet: Norrköpings Hamn och Holmen Paper
9.55 Summering och framåt – det här händer vid nästa tillfälle
10.00 Mingel för de som vill
10.30 Avslut

Medverkande:
Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren
Johan Rydberg, vd Cleantech Östergötland
Ann Holmlid, länsråd länsstyrelsen Östergötland
Rebecca Wennerberg, miljöjurist och utredningssekreterare på regeringskansliet
Jonas Källming, avdelningschef Miljö och Natur, länsstyrelsen
Sofie Palmquist, miljöskyddshandläggare, länsstyrelsen
Henrik Åkerström, vd Norrköpings Hamn
Mattias Brodén, Head of Business Support Functions, Holmen Paper

loggolimpa

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

simon1

Simon Helmér

Vd

maria300

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

5 mars, 2024

Internationell e-handel B2C

Förbered din exportsatsning - vi ser ett alltmer förändrat och ökat digitalt beteendemönster hos konsumenter...

Internationell e handel LinkedIn 1

Fullbokat

7 mars, 2024

Styrelseutbildning Linköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Styrelseutbildning Linköping

8 mars, 2024

Fehmarn Bälttunnelns potential och nya stambanor

Inbjudan till digitalt seminarium via Lübecks handelskammare: Fehmarn Bälts potential förutsätter nya stambanor. Vilka möjligheter...

Professor Göran Cars

12 mars, 2024

Inspirationslunch – förbered din exportsatsning

Funderar du på export? Är ditt företag på väg att växa internationellt? Varmt välkommen till...

katrineholm2