Östsvenska Handelskammaren

Tulldagen i Stockholm

Tulldagen är den självklara mötesplatsen för alla som jobbar med internationell handel, tull och transportfrågor! Här träffas utställare, företag, organisationer och myndigheter för att lyssna på intressanta seminarier, nätverka och ta del av nyheter på tullområdet. Tulldagarna arrangeras både digitalt och på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Datum för årets tulldagar
– Malmö | 17 oktober på Clarion Hotel & Congress Malmö Live
– Göteborg | 26 oktober på Svenska Mässan
– Stockholm | 16 november på Stockholmsmässan
– Online | 23 november

Vill du få tillgång till alla seminarier i digital form? Tilläggspris för access till inspelade seminarier från den digitala tulldagen: 1 500 kr
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Sista anmälningsdag är den 8 november.


Program

Dagarna inleds med en gemensam förmiddag innan valbara fördjupningsseminarier drar igång.

09.00 – Gemensam förmiddag

Dagen inleds
Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare
Theresa Ryberg, Head of International Trade and Business Services, Stockholms Handelskammare
Folke Rydén, moderator 

Aktuellt från Tullverket
Johan Norrman, Överdirektör, Tullverket

Panelsamtal – Hoten mot handeln på den globala scenen
Hur påverkar ett isolerat Ryssland och deras världsbild handeln. Vilka är EU:s utmaningar idag och hur ser vägen ut mot ett mer enat EU. Hur hävdar sig Europa gentemot USA:s stödpaket till grön omställning (IRA). Vilken inverkan har aktuella geopolitiska spänningar på exporterande företag och deras värdekedjor. 

Anna Stellinger, chef för internationella och EU frågor, Svenskt Näringsliv
Oscar Jonsson, doktor i krigsvetenskap och forskare vid Försvarshögskolan
Li Andersson, forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet
Jesper Söderqvist, vd, Boule Diagnostics AB
Magnus Nordeus, VP Head of Global Risk & Policy, Ericsson 

Samtalet leds av moderator Folke Rydén

10.15 – Paus med förmiddagsfika

10.45 – Vad är fokus inom tullområdet? 
Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket.

11.15 – Paus

11.30 Seminarieblock A
Läs mer om de valbara seminarierna nedan

12.20 – Lunch

13.20 Seminarieblock B
Läs mer om de valbara seminarierna nedan

14.00 – Paus med eftermiddagsfika

14.20 Seminarieblock C
Läs mer om de valbara seminarierna nedan

15.00 – Paus

15.15 – Avslutningsseminarium, EU-kommissionens nya handelsstrategier & WTO:s reform
Cecilia Malmström, f d EU-kommissionär och Europaminister.

16.00  – After Tull


11.30 Seminarieblock A

 • CBAM – Klimattullar på import till EU
  Nu införs CBAM ”Carbon Border Adjustment Mechanism” (även kallat Klimattullar) på import till EU. I praktiken innebär det att företag som importerar varor till EU ska betala lika mycket för varornas koldioxidutsläpp som om de hade varit producerade inom unionen. Detta kommer att ske stegvis, men från och med oktober 2023 införs redovisningskrav för företag som berörs. På seminariet ges praktisk kunskap kring hur CBAM ska fungera och hur företag påverkas.
  Omar Khalil, Setterwalls Advokatbyrå
   
 • Nya frihandelsavtal på gång, PEM-reglerna och kumulation
  Just nu pågår flera intressanta förhandlingar om nya frihandelsavtal och några kan förväntas träda i kraft inom kort. På seminariet får du en uppdatering kring EU:s förhandlingar om nya avtal men även förklaringar kring en del begrepp som man stöter på i frihandelssammanhang och som kan upplevas som krångliga. Exempelvis hur fungerar egentligen kumulation av ursprung? Vad är PEM-reglerna och vad innebär egentligen de nya övergångsreglerna för PEM?
  Christopher Wingård, Kommerskollegium.
   
 • Digitoll digital tullhantering
  Norska Tullverkets, Tollestatens, har under 2023 digitaliserat sina processer för att hantera ökade volymer och säkerställa harmonisering med EU:s regelverk. Samtidigt vill man erbjuda en så effektiv och sömlös gränspassage av varor som möjligt. Vad innebär Digitoll och vad måste du ha koll på som företag, nu och framöver? 
  Marianne Riise, Norska Tollestaten

13.20 Seminarieblock B 

 • Deklaration för tillfällig lagring
  Nu kommer deklaration för tillfällig lagring att bli digital för vissa aktörer. Tullverket förklarar planerade förändringar och vem som kommer att beröras av ny uppgiftslämning. Du får också information om i vilka fall deklarationen för tillfällig lagring ska lämnas på andra sätt.
  Representant från Tullverket.
   
 • Nytt exportsystem
  Den nya exportprocessen kommer att skilja sig från dagens procedur. Nya målgrupper kommer tillkomma beroende på vilken roll de har i utförselprocessen. De involverade aktörerna behöver därför förbereda sig på olika sätt. Hör Tullverket gå igenom den nya processen och uppgiftslämningen i olika deklarationer och anmälningar.
  Representant från Tullverket.
   
 • Nyheter, erfarenheter och reflektioner – samtal kring AEO 
  AEO står för ”Authorised Economic Operator” och är ett EU-gemensamt tillstånd. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU. Vilka nyheter är på gång och vilka erfarenheter har vi av AEO-konceptet?
  Stefan Björkencrona, Tullverket och Kristian Sördell-Halse, Simplicus AB.
   
 • Interaktiv föreläsning- Ursprungsregler (begränsat antal platser)
  Christopher Wingård, Kommerskollegium

14.20 Seminarieblock C 

 • Förenklad deklaration import – ett alternativ för dig?
  Under 2024 kommer förenklad deklaration import att införas. Den nya förenklade deklarationen innehåller fler uppgifter än dagens, exempelvis krav på varukod på tioställig nivå. Tullverket presenterar den nya uppgiftslämningen för att du ska kunna avgöra om förenklad deklaration är ett alternativ för din verksamhet. Representant från Tullverket.
   
 • Få koll på handelsrisker och efterlevnad
  I en alltmer komplex värld med ökade krav på säkerhet och efterlevnad av regelverk så är det en nödvändighet och skyldighet att företag följer regelverken. Financial Times skriver att en allt striktare tillämpning av regelverkskrav hör till de största affärsriskerna 2023. Lär dig mer om de områden och regelverk som rör handelsefterlevnad och internationell handel såsom; Riskanalys, Klassificering, Ursprungsregler, Exportkontroll och sanktioner.
  Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren, Carolina Dackö, Mannheimer Swartling
   
 • Aktuella klimatomställningsbeslut i EU och nationellt
  Mårten Bergman arbetar på Transportföretagen med näringspolitiska frågor och kommer ge en uppdaterad överblick av europeisk och svensk klimatpolitik. Fokus på regeringens klimatpolitiska handlingsplan och hur inriktningen kan komma att påverka transportbranschen.
  Mårten Bergman, Transportindustriförbundet.
   
 • Interaktiv föreläsning- Ursprungsregler (begränsat antal platser)
  Christopher Wingård, Kommerskollegium

arrangorer Tulldagen2023

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

emma80

Emma Meijer

Projektledare Internationell Handel

anneli20

Anneli Forsman

Projektledare Handelsdokument och Ekonomiassistent

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

20 maj, 2024

Styrelseutbildning Gotland (Internat Grå gåsen)

Vill du kombinera utbildning med en exklusiv upplevelse i naturskön miljö? Nu erbjuds ett unikt...

Styrelseutbildning Gotland

Fåtal platser

21 maj, 2024

Nätverksträff med Bright East: Sommarmingel ombord på M/S Kind

Årets sommarmingel med Bright East sker ombord på passagerarbåten M/S Kind där vi sätter kurs...

Sommarmingel MS Kind webb 1920x1080px 1

21 maj, 2024

Varför äger och driver så få kvinnor företag?

70 procent av svenska privata företag ägs av män. Varför äger och driver inte fler...

Varfor driver sa fa kvinnor foretag 1

21 maj, 2024

Så förändras globala värdekedjor av geopolitik, säkerhetspolitik och den gröna omställningen

En förändrad omvärld får nu tydlig påverkan på företags värdekedjor. Svenska företag verksamma internationellt behöver...

concept geopolitics worldwide economy chess figures placed map banner31