Östsvenska Handelskammaren

Ökad e-handel ska stärka Casall

Vi fick en stund med Lars Landin, vd på Casall Professional – ett Norrköpingsföretag som är en av de stora leverantörerna på den professionella marknaden för träningsutrustning till gym och träningscenter i Norden. Inom systerbolaget Casall Sport AB är verksamheten riktad mot konsumentmarknaden inom träningsredskap och träningskläder i Europa.
Lars delar med sig av hur ser det ut för Casall just nu, planerna framåt och utmaningarna som finns.

Hur går det för Casall nu?
– Casall består av två bolag. Dels Casall Sport som säljer träningsredskap och träningskläder till konsumentmarknaden, och Casall Professional som säljer professionell utrustning till kommersiella gym.
E-handeln på Casall Sport har stigit med över 100 procent de senaste tolv månaderna och även övriga försäljningskanaler har överträffat förväntningarna.
På Casall Professional har det varit lite mer utmanande då delar av den nordiska marknaden, som exempelvis Norge fått stänga ned sina gym under en längre tid vilket givetvis påverkat försäljningen negativt.
Sammanfattningsvis måste man ända säga att koncernen klarat sig mycket bra igenom denna period.

Hur ser planerna ut framåt?
– Vi väntar på att Casall Professionals affärer ska ta fart igen med en bra tillväxt och för att det ska kunna ske måste våra kunder kunna bedriva sin verksamhet utan allt för omfattande restriktioner och begränsningar. Tillväxt är målet och det åstadkommer vi genom att fortsätta den resa vi redan vara inne på innan pandemin. Vi kommer bland annat komplettera med E-handel för Casall Professional och använda samma plattform i bägge bolagen- på så vis behöver man inte uppfinna hjulet igen.
Hög aktivitet och mycket nya fantastiska produkter gör att vi står väl rustade när marknaden kommer tillbaka.

Lars Landin, vd Casall Professional

Vilka utmaningar kan ni se framöver?
Kunderna på Professionals sida har till en stor del tvingats stänga eller dra ned på sin verksamhet och därför drabbats hårt ekonomiskt. Detta påverkar givetvis deras förmåga att investera och satsa vidare framåt. Sen är det som alltid rekryteringar, att lyckas anställa rätt folk på rätt plats. Vi har flera rekryteringar i gång och behöver rekrytera för att klara tillväxt och både interna och externa krav på ny kompetens.

Internationellt?
– Casall Pro har 60 procent av affärerna på den svenska marknaden och resterande 40 procent i Norge, men även viss ökande export till Danmark. Konsumentbolaget är betydligt mer spritt över Norden, som är huvudmarknaden, men även en ansenlig del i Tyskland Österrike Schweiz, och en rad andra länder främst på den europeiska marknaden.

Har ni märkt någon omsättningsskillnad se senaste åren? Vad beror det på?
– Omsättningen för Casall Professional har gått från 50 miljoner till 100 miljoner mellan 2015 och 2019, därefter har vi inte vuxit som planerat på grund av av tidigare nämnda effekter av pandemin. Casall Sport har legat på dryga 200 miljoner kronor, men lär landa någonstans runt 270 i år. Det beror dels på att det varit en stor efterfrågan på hemmaträningsutrustning och träningskläder vilket till viss del också är en effekt av Covid 19.

Vilka möjligheter ser ni framåt?
– Vi är unika i branschen eftersom vi kan erbjuda allt från träningskläder och hemträningsutrustning till professionell träningsutrustning. I projektväg jobbar vi med den nya hemsidan och b2b-shopen på Casall Professional samt en rad interna projekt som ska stärka vår position på marknaden. Det är också mycket som pågår på konsumentbolaget varav flera projekt är gemensamma samt satsningar inom vissa nya områden både geografiskt och produktmässigt.

Relaterade #Nyheter

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Nyhet

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

31 oktober, 2023

AI BOOST

Varmt välkommen till vårt exklusiva frukostevent för medlemmar i regionen! Under morgonen kommer Oscar Spaak,...

Nyhet

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Nyhet

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...