Östsvenska Handelskammaren

Ostlänken kommer ge världens skjuts framåt för att kunna gifta ihop Östergötland och Sörmland

I höstas föll förslaget om den nya regionindelningen och diskussionerna om nya regioner har tonats ned. Därför bjöd landshövding Elisabeth Nilsson och landshövding Liselott Hagberg tillsammans med Handelskammaren och Vision East Sweden in till ett möte för att diskutera tillväxtstråket och framtidsregionen East Sweden.

– Nu när regionfrågan fallit har vi möjlighet att sätta fokus på tillväxtstråkets funktionalitet, växtkraft och naturlighet, sa Johanna Palmér, VD på Östsvenska Handelskammaren. Stråket längs E4:an, stambanan och den kommande Ostlänkens dragning har potential att utvecklas till ett av Sveriges mest spännande tillväxtstråk, fortsatte Johanna.

Redan idag finns samarbeten mellan Östergötland och Sörmland inom en rad områden men båda landshövdingarna är eniga om att det kan förstärkas ytterligare.

– Ostlänken kommer ge världens skjuts framåt för att kunna gifta ihop Östergötland och Sörmland, sa Liselott Hagberg, landshövding i Sörmland.

Talarna under mötet. Från vänster: Johanna Palmér, VD Östsvenska Handelskammaren, Erik Zetterlund, VD Oxelösunds Hamn, Elisabeth Nilsson, landshövding Östergötland, Liselott Hagberg, landshövding Sörmalnd, Jan Kyrk, affärsområdeschef SJ, Sofia Mallander, VD Östgötatrafiken, Göran Andersson, ägare Econova och Mats Rosander, informationschef Siemens.

Frågor som belystes och diskuterades under den förlängda lunchen var hur samarbetet över kommun- och länsgränser kan stärkas för att öka attraktiviteten och skapa en god och hållbar infrastruktur.

– Vi ska arbeta för en starkare arbetsmarknadsregion. Det finns ingen konkurrens oss emellan, tillsammans blir vi starkare, sa Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland.

På plats var näringslivet för att ge sin bild på frågan.

– Kompetensförsörjning och infrastruktur är två viktiga frågor för oss, sa Mats Rosander, informationschef på Siemens. 95% av vår tillverkning går på export och 18 000 personer kommer till Siemens fabrik i Finspång varje år. Skulle inte infrastrukturen, med fungerande flygplatser, hamnar och vägar, vara bra skulle vi inte finnas här i Finspång, fortsatte Mats.

Regionens näringsliv, politiker och offentliga företrädare hade kommit till Wreta för att ta del av den nya framtidsregionen East Sweden.


Tre starka tillväxtstråk
Erik Zetterlund, VD på Oxelösunds Hamn, och ordförande i Östsvenska Handelskammaren underströk att det finns tre tydliga tillväxtstråk.

– Det finns tre tydliga tillväxtstråk i Sverige från tillväxtmotorn Stockholm. Det ena går norrut mot Uppsala och vidare mot Gävle. Det andra går västerut genom Mälardalen bort till Örebro. Och det tredje går söderut via kusten ner till Östergötland. Vi måste bygga regionen efter dessa funktionella samband, sa Erik och pekade på kartan.

Att administrativa gränser kan ha en betydelse har Göran Andersson, ägare av Econova, erfarenhet av.

– Administrativa gränser har mycket större betydelse än vad vi kan föreställa oss och hänvisade till att en tillståndsprövning över en bit mark som ligger i två olika län och hade fått två olika utfall. Sådant får inte ske i vår region.

Obehindrat resande – oavsett gränser
Att människor ska kunna röra sig fritt och på ett enkelt sätt mellan länen och vidare upp mot Stockholm var i fokus under mötet och Sofia Malander, VD ÖstgötaTrafiken belyste att administrativa gränser inte får hindra hur vi rör oss.

– Gränserna får inte hindra vårt resande. Vi jobbar med det hela tiden, exempelvis inför vi nu ett gemensamt prissystem för hela mälardalsregionen för att det ska bli lättare och effektivare att resa, sa Sofia.

Och Jan Kyrk, affärsområdeschef på SJ instämde.

– När man reser med tåg ser man inga gränser, det finns inga skyltar eller liknande längs med järnvägen. Det enda våra resenärer är intresserade av är vilken tid man är framme, avslutade Jan.

 

 

 

Relaterade #Nyheter

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Nyhet

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

31 oktober, 2023

AI BOOST

Varmt välkommen till vårt exklusiva frukostevent för medlemmar i regionen! Under morgonen kommer Oscar Spaak,...

Nyhet

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Nyhet

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...