Östsvenska Handelskammaren

Inspiration och kunskap inom hållbarhet och CSR

Hållbarhet handlar om mer än en god miljö och leva och verka i. En hållbar tillväxt utgår från en ekonomi och tillvaro i balans och framtida utveckling, där verksamheter kan växa i önskad takt och där företagsledning och medarbetare mår bra. Östsvenska Handelskammarens syn på hållbarhet utgår från FN:s 17 globala mål om ekonomisk, social och klimatmässig hållbarhet.

CSR East Sweden

Alla företag som vill sträva mot en mer hållbar framtid är välkomna att gå med i CSR East Sweden!Nätverket står för samverkan kring CSR och hållbarhet mellan privat, offentlig och idéburen verksamhet samt akademi.

Läs mer på CSR:s hemsida

East Sweden Sustainability Award

Östsvenska Handelskammaren vill lyfta fram goda exempel på verksamheter som lyckats skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom att årligen dela ut ett pris. I en tid där företagens rapporteringsskyldighet är stor och där medias granskning ofta fokuserar på brister, vill vi visa upp att det finns många goda krafter som vill göra rätt och som lyckas, i det stora likväl som i det lilla.

Läs mer om East Sweden Sustainability Award

Kontakt

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef

Relaterat innehåll

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

Event

Här hittar du utbildningar, event och föreläsningar. Du kan delta fysiskt eller...