Östsvenska Handelskammaren

Personlig hållbarhet skapar hållbara företag

Dina medarbetare är det viktigaste du har. Och alla vill må bra och prestera bra. Men nya tider kräver nya ledare samt nya sätt och verktyg för att motivera dina anställda, maximera deras potential och se till att de trivs och mår bra. Advokatfirman Glimstedt, Linkura, Beroendekompetens, Vägsjäl och Sankt Lukas bjöd gemensamt in till en frukost på temat; Att skapa hållbara företag med hållbara ledare och medarbetare, och delade med sig av sina erfarenheter och gav sina bästa råd och tips för att skapa hållbara arbetsplatser. 

Våren 2016 trädde Arbetsmiljöverkets (AFS:ar) nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft och är en av de regler och lagar som arbetsgivare måste följa utöver lagar som anställningsskydd, Arbetstidslagen, GDPR, kollektivavtal med mera.

–  AFS:arna innebär bland annat arbetsledare ska utbildas om ohälsosam arbetsbelastning, det ska finnas mål i arbetsmiljöpolicyn, man ska motverka ohälsosam förläggning av arbetstid och anpassa resurser till krav i arbetet, sa Frida Mattsson på Advokatfirman Glimstedt.

Detta är bindande regler, men vad händer om man inte följer dem? Och vad händer om man följer dem? Anders Johansson, forskningsansvarig på hälsoföretaget Linkura gav tips och råd hur organisationer kan göra och hur man hjälper medarbetare att skapa en hållbar vardag.

– Vi har en nollvision mot utmattning. Vi har en unik lösning med egna coacher och AI-baserade coacher. Det vi också gör är att vi mäter stress, sömn och fysisk aktivitet i vardagen, sa Anders Johansson. Sen följer vi såklart upp och skapar åtgärdsprogram. Hos företag och organisationer som jobbat med oss har den uppmätta stressbelastningen minskat med 60% och risken för för utmattning minskat med 85%, fortsatte Anders.

När sjukskrivningstalen i Sverige ökar dramatiskt, där stress numer är den vanligaste orsaken, behövs nya sätt och verktyg för ledarskapet för att skapa effektivare och hälsosammare företag. Det menade Anette Östlin på Vägsjäl.

– Otydligt ledarskap är den klart största stressfaktorn. Att ha ledare som förstår sina medarbetare och är hållbara skapar inte bara bättre lönsamhet, utan vi skapar också hållbara föräldraskap och hållbara liv, sa Anette.

S:t Lukas, professionella mottagningar för psykoterapi, handledning och utbildning över hela Sverige, hjälper personer att må bra och utvecklas i sitt yrke.

– Vårt råd är att ta kontakt och hjälp när du känner att du behöver. Och innan det är för sent. Det kan vara att gå med i en stresshanteringsgrupp. Att gå i en sådan i 9 månader kostar lika mycket som en veckas sjukskrivning, då förstår ni att det är ett kostnadseffektivt sätt, sa Kristin Halldorsdottir.

Enligt Arbetsmarknadslagen är det arbetsgivarens ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Men hur gör man det? Lotta Eldh från beroendekompetens belyste vikten av oregelbundna drogtester.

– 20% av Sveriges befolkning är i riskzonen. Att införa slumpmässiga drogtester är ett bra och kostnadseffektivt sätt. På så vis kan du mer jobba förebyggande och arbeta med friskfaktorer istället för riskfaktorer, avslutade Lotta.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...