Östsvenska Handelskammaren

Personlig hållbarhet skapar hållbara företag

Dina medarbetare är det viktigaste du har. Och alla vill må bra och prestera bra. Men nya tider kräver nya ledare samt nya sätt och verktyg för att motivera dina anställda, maximera deras potential och se till att de trivs och mår bra. Advokatfirman Glimstedt, Linkura, Beroendekompetens, Vägsjäl och Sankt Lukas bjöd gemensamt in till en frukost på temat; Att skapa hållbara företag med hållbara ledare och medarbetare, och delade med sig av sina erfarenheter och gav sina bästa råd och tips för att skapa hållbara arbetsplatser. 

Våren 2016 trädde Arbetsmiljöverkets (AFS:ar) nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft och är en av de regler och lagar som arbetsgivare måste följa utöver lagar som anställningsskydd, Arbetstidslagen, GDPR, kollektivavtal med mera.

–  AFS:arna innebär bland annat arbetsledare ska utbildas om ohälsosam arbetsbelastning, det ska finnas mål i arbetsmiljöpolicyn, man ska motverka ohälsosam förläggning av arbetstid och anpassa resurser till krav i arbetet, sa Frida Mattsson på Advokatfirman Glimstedt.

Detta är bindande regler, men vad händer om man inte följer dem? Och vad händer om man följer dem? Anders Johansson, forskningsansvarig på hälsoföretaget Linkura gav tips och råd hur organisationer kan göra och hur man hjälper medarbetare att skapa en hållbar vardag.

– Vi har en nollvision mot utmattning. Vi har en unik lösning med egna coacher och AI-baserade coacher. Det vi också gör är att vi mäter stress, sömn och fysisk aktivitet i vardagen, sa Anders Johansson. Sen följer vi såklart upp och skapar åtgärdsprogram. Hos företag och organisationer som jobbat med oss har den uppmätta stressbelastningen minskat med 60% och risken för för utmattning minskat med 85%, fortsatte Anders.

När sjukskrivningstalen i Sverige ökar dramatiskt, där stress numer är den vanligaste orsaken, behövs nya sätt och verktyg för ledarskapet för att skapa effektivare och hälsosammare företag. Det menade Anette Östlin på Vägsjäl.

– Otydligt ledarskap är den klart största stressfaktorn. Att ha ledare som förstår sina medarbetare och är hållbara skapar inte bara bättre lönsamhet, utan vi skapar också hållbara föräldraskap och hållbara liv, sa Anette.

S:t Lukas, professionella mottagningar för psykoterapi, handledning och utbildning över hela Sverige, hjälper personer att må bra och utvecklas i sitt yrke.

– Vårt råd är att ta kontakt och hjälp när du känner att du behöver. Och innan det är för sent. Det kan vara att gå med i en stresshanteringsgrupp. Att gå i en sådan i 9 månader kostar lika mycket som en veckas sjukskrivning, då förstår ni att det är ett kostnadseffektivt sätt, sa Kristin Halldorsdottir.

Enligt Arbetsmarknadslagen är det arbetsgivarens ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Men hur gör man det? Lotta Eldh från beroendekompetens belyste vikten av oregelbundna drogtester.

– 20% av Sveriges befolkning är i riskzonen. Att införa slumpmässiga drogtester är ett bra och kostnadseffektivt sätt. På så vis kan du mer jobba förebyggande och arbeta med friskfaktorer istället för riskfaktorer, avslutade Lotta.

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...