Östsvenska Handelskammaren

Why nations fail – och varför andra don’t

Under ett antal år bodde- och arbetade jag utomlands i både icke-demokratier, västerländska demokratier och i emerging markets. De sistnämnda i Öst- och Centraleuropa vilka ofta var/är relativt unga demokratier med utmaningar som t ex lågt förtroende för staten, rättsväsende, korruption, byråkrati och överreglering.

I samtliga system har jag haft förmånen att jobba med affärsutveckling vilket givit första parkett att uppleva kostnaden av ineffektiva system. Min första lärdom är att dessa hämmar både tillväxt och utveckling och är både kostsamt och skadligt för hela samhällen. En annan lärdom som jag alltid bär med mig är hur svårt det är och hur lång tid det tar att bygga väl fungerande system och demokrati. Vidare så konstaterar jag att svaga system fungerar bättre i perioder av kraftig ekonomisk tillväxt än i stagnation då svagheter mer tydligt kommer fram, och sist men inte minst att politiker mycket sällan gör nödvändiga reformer i goda tider. Istället fokuseras på kortsiktighet och att vinna nästa val.

Genom dessa erfarenheter har jag byggt upp en övertygelse om vikten av demokratiska, transparenta system med väl fungerande, effektiva institutioner och myndigheter som framgångsfaktorer för såväl medborgare som företag.
När man bor i Sverige är det lätt att ta systemet för givet. Det är därför viktigt att ibland påminna sig själv om att dessa institutioner ständigt måste utvecklas och vårdas för att bestå långsiktigt och vara grunden till en positiv utveckling i samhället.

Värdet av fungerande institutioner 
Anledningen till att jag tar upp dessa självklarheter är att jag nyligen läste boken ”Why nations fail” av Acemoglu och Robinson. Boken sätter fingret på att det just är institutioner som bestämmer en nations öde och utveckling och konstaterar att institutioner måste vara ”inkluderande, mångfaldiga och skapa förutsättningar för alla att investera i framtiden”.

Nationer misslyckas, enligt författarna, när institutioner inte är detta utan arbetar för/skyddar den ekonomiska och politiska makten hos en liten grupp. Denna grupp har ofta satt sina egna regler och jobbar inte för det stora flertalet. Vidare konstateras att de styrande i länder med denna typ av utmaningar ofta ”inte gör fel av misstag eller ignorans utan helt och hållet avsiktligt”.
Generellt stämmer detta ganska väl med vad jag själv upplevt och jag tycker mig se det hända på vissa håll tom inom EU idag.

Jag skulle vilja påstå att den växande populismen i framförallt östra Europa förutom att vara ett reellt hot mot EU:s grundläggande värderingar även är ett ekonomiskt hot. Förenklat är ursprunget till populismens framgångar där är bl a det förväntansgap som existerar bland väljare som är missnöjda med att levnadsstandarden fortfarande inte är ikapp Västeuropas – trots år av EU-medlemskap och/eller kandidatlandsstatus.  Detta och annat har öppnat upp för populistiska- och nationalistiska ledare i t ex Ungern och Polen vilka börjar ”nalla” på vissa delar av institutionerna för att stärka makten. Ett agerande som inte främjar medborgare och företag utan endast partiet/en mindre grupp och sålunda i förlängningen borde innebära längre ekonomisk aktivitet och försämringar för den stora massan.

Detta är alltså stick i stäv med författarnas framgångsrecept!

 

Det vi vill bevara måste vi utveckla

Så, boken är en bra källa till reflektion om man tror på demokratiska, transparenta och väl fungerande samhällen. Det är även en påminnelse om att inte ta saker och ting för givna utan att vi måste underhålla, vårda och utveckla det som vi vill behålla.

Jag är väl medveten om att mitt resonemang är förenklat och att problemställningen har många fler bottnar som historia, utbildningsnivå, demokratisk mognad, fri press, etc. Men till syvend og sist handlar det om värdegrund, ansvar och vilket samhälle vi vill ha idag och lämna över i framtiden – därför är det viktigt att lyfta upp och reflektera kring detta, tycker jag. Sund och ständig utveckling och förbättring är nyckeln till en långsiktigt, hållbar, konkurrenskraftig, innovativ, attraktiv och framgångsrik ekonomi, och nation – det är i alla fall det som jag tror på och försöker att bidra till varje dag!

 

HÄR läser du fler av Magnus krönikor!

 

Magnus Lindahl

Ansvarig Sörmland, Gotland och Internationell handel

Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...