Östsvenska Handelskammaren

Slut på brexitprocessen – detta innebär avtalet mellan EU och Storbritannien

Med ett par timmars marginal gav drottning Elizabeth sitt kungliga godkännande av det avtal som Storbritannien slöt med EU på julafton. Med alla nödvändiga godkännanden på plats tog den 4,5 år långa brexitprocessen definitivt slut vid 12-slaget på nyårsafton svensk tid. Frågan är vad avtalet innebär och vad som händer nu.

Avtalet skapar stabilitet i relationerna mellan EU och Storbritannien och en förutsägbarhet för svenska medborgare och företag, inte minst när det gäller handelsvillkoren. Förutom handel med varor så ingår tjänster, dataflöden, offentlig upphandling, standarder med mera i avtalet. Utöver ett frihandelsavtal och regler för lika konkurrensvillkor täcker avtalet också andra viktiga områden som inre säkerhet, fiske, transporter, klimat och miljö. Det ger bra förutsättningar för ett långsiktigt samarbete och goda relationer mellan EU och Storbritannien framöver.

För ett företag som importerar och exporterar varor innebär avtalet fortsatt tullfrihet förutsatt att företagets produkter uppfyller avtalets ursprungsregler. Företag kommer dock behöva skicka med mer dokumentation som exempelvis export/importdeklaration och ursprungsförsäkran. Från och med nu måste varor uppfylla de brittiska nationella reglerna för att få säljas i Storbritannien, så att vara uppdaterad på det brittiska regelverket är ett måste i det fallet. Avtalet ger också en möjlighet att skjuta upp leverantörsdeklarationer under den inledande fasen av avtalet vilket underlättar en del för företag.

– Oavsett avtalet är det viktigt för företag att ta reda på vad som gäller för just deras verksamhet, här kan vi som handelskammare hjälpa till att svara på frågor. Inledningsvis behöver man vara förberedd på längre ledtider för transporter och högre kostnader i form av tullavgifter, säger Anna Rehncrona, ansvarig för näringslivsutveckling på Östsvenska Handelskammaren.

När det gäller tjänster kommer EU-företag ha konkurrensfördelar jämfört med företag från andra länder som vill sälja sina tjänster i Storbritannien, men det kommer bli krångligare om man jämför med hur det fungerar inom EU idag. Idag i Storbritannien finns det över 120 reglerade yrken som regleras på olika nivåer. I avtalet finns det mekanismer som gör det lättare att erkänna varandras reglerade yrken.

Viktigt att tänka på är att den fria rörligheten för personer mellan EU och Storbritannien upphörde vid årsskiftet. Det kommer påverka allt från affärsresor, studier till bland annat uppehållstillstånd och socialförsäkringar. För affärsresor beskriver avtalet vad man kan göra på en sådan resa utan att behöva ansöka om arbetstillstånd.

Avtalet började gälla och är juridiskt bindande från 1 januari 2021. Under de första månaderna av 2021 kommer avtalet att genomgå juridisk granskning och översättning till de olika EU medlemsstaternas språk. Under den processen kan detaljer justeras, men i stort kommer avtalet inte ändras från den version som nu finns publicerad. Europaparlamentet förväntas rösta om avtalet i februari/mars 2021.

För mer information och länkar till samlad information, besök Östsvenska handelskammarens sida med Brexit relaterad info eller Kommerskollegiums hemsida.

Anna Rehncrona, ansvarig näringslivsutveckling Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Internationell handel

16 december, 2022

Trade Talks – Finland

Trade Talks by Swedish Chambers är en serie av webinars inom internationell handel. Vid detta...

4 december, 2022

Skräddarsydda utbildningar

Datum och innehåll helt utifrån era önskemål! Tillsammans med handplockade experter ur Handelskammarens stora nätverk...

Regional aktör på internationell arena 

Internationell handel

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...