Östsvenska Handelskammaren

Slut på brexitprocessen – detta innebär avtalet mellan EU och Storbritannien

Med ett par timmars marginal gav drottning Elizabeth sitt kungliga godkännande av det avtal som Storbritannien slöt med EU på julafton. Med alla nödvändiga godkännanden på plats tog den 4,5 år långa brexitprocessen definitivt slut vid 12-slaget på nyårsafton svensk tid. Frågan är vad avtalet innebär och vad som händer nu.

Avtalet skapar stabilitet i relationerna mellan EU och Storbritannien och en förutsägbarhet för svenska medborgare och företag, inte minst när det gäller handelsvillkoren. Förutom handel med varor så ingår tjänster, dataflöden, offentlig upphandling, standarder med mera i avtalet. Utöver ett frihandelsavtal och regler för lika konkurrensvillkor täcker avtalet också andra viktiga områden som inre säkerhet, fiske, transporter, klimat och miljö. Det ger bra förutsättningar för ett långsiktigt samarbete och goda relationer mellan EU och Storbritannien framöver.

För ett företag som importerar och exporterar varor innebär avtalet fortsatt tullfrihet förutsatt att företagets produkter uppfyller avtalets ursprungsregler. Företag kommer dock behöva skicka med mer dokumentation som exempelvis export/importdeklaration och ursprungsförsäkran. Från och med nu måste varor uppfylla de brittiska nationella reglerna för att få säljas i Storbritannien, så att vara uppdaterad på det brittiska regelverket är ett måste i det fallet. Avtalet ger också en möjlighet att skjuta upp leverantörsdeklarationer under den inledande fasen av avtalet vilket underlättar en del för företag.

– Oavsett avtalet är det viktigt för företag att ta reda på vad som gäller för just deras verksamhet, här kan vi som handelskammare hjälpa till att svara på frågor. Inledningsvis behöver man vara förberedd på längre ledtider för transporter och högre kostnader i form av tullavgifter, säger Anna Rehncrona, ansvarig för näringslivsutveckling på Östsvenska Handelskammaren.

När det gäller tjänster kommer EU-företag ha konkurrensfördelar jämfört med företag från andra länder som vill sälja sina tjänster i Storbritannien, men det kommer bli krångligare om man jämför med hur det fungerar inom EU idag. Idag i Storbritannien finns det över 120 reglerade yrken som regleras på olika nivåer. I avtalet finns det mekanismer som gör det lättare att erkänna varandras reglerade yrken.

Viktigt att tänka på är att den fria rörligheten för personer mellan EU och Storbritannien upphörde vid årsskiftet. Det kommer påverka allt från affärsresor, studier till bland annat uppehållstillstånd och socialförsäkringar. För affärsresor beskriver avtalet vad man kan göra på en sådan resa utan att behöva ansöka om arbetstillstånd.

Avtalet började gälla och är juridiskt bindande från 1 januari 2021. Under de första månaderna av 2021 kommer avtalet att genomgå juridisk granskning och översättning till de olika EU medlemsstaternas språk. Under den processen kan detaljer justeras, men i stort kommer avtalet inte ändras från den version som nu finns publicerad. Europaparlamentet förväntas rösta om avtalet i februari/mars 2021.

För mer information och länkar till samlad information, besök Östsvenska handelskammarens sida med Brexit relaterad info eller Kommerskollegiums hemsida.

Anna Rehncrona, ansvarig näringslivsutveckling Östsvenska Handelskammaren

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Ny ordförande för John Lennings Stipendiefond

Yvonne Anglesjö tillträder som ny styrelseordförande för anrika John Lennings Stipendiefond - stiftelsen som möjliggjort kompetensutveckling och vidareutbildning för näringslivet...

Hallå där Johan Doverhjelm, krögare och ägare av Harrys Norrköping.

Hur reagerade du på beskedet om att regeringen beslutat förlänga förbudet mot att servera alkohol efter klockan 20 och att...

Elförsörjningen – en ödesfråga för vår region

Östergötlands näringsliv behöver en leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning. Näringslivets fortsatta tillväxt och fossilfria omställning får inte äventyras av tillgången på...