AFFÄRER GÖRS MELLAN MÄNNISKOR

ESIC, East Sweden Infra Cluster, är ett professionaliserat nätverk och regional kraftsamling i näringslivet för att förverkliga Ostlänken och andra stadsomvandlingsprojekt. ESIC ger affärschanser, främjar tillväxt och är en plattform för information och marknadsföring.

Läs mer om ESIC-medlemskap

Följ oss på sociala medier

Evenemang

24
Jan, 2019

Besök vid Kardonbanan

09.00 Hanholmsvägen 51, Norrköping
Vi samlas klockan 09.00 den 24 januari på Rover Alcisas kontor på Hanholmsvägen 51, Händelö, för kaffe och information. Därefter kör var och en sina bilar (samåk gärna) vidare på en tur till bygget där vi får höra mer om hur projektet fortskrider.

Nyheter

Twitter #ostlanken