EAST SWEDEN INFRA CLUSTER

East Sweden Infra Cluster är ett nätverk och regional kraftsamling i näringslivet för att förverkliga Ostlänken.

Initiativtagare till ESIC är: Trosa kommun, Nyköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Södertälje kommun, Regionförbundet Sörmland och Region Östergötland. Genom att samarbeta lokalt och föra en aktiv dialog med huvudentreprenörer kan företagen bidra till att projektet genomförs i tid och enligt plan. ESIC kan fungera som ett verktyg för de regionala företagen att inhämta kunskap samt marknadsföra sig gentemot nationella och internationella aktörer.

Nyheter

Twitter #ostlanken