EAST SWEDEN INFRA CLUSTER

East Sweden Infra Cluster är ett professionaliserat nätverk och regional kraftsamling i näringslivet för att förverkliga Ostlänken.

Initiativtagare och grundare av ESIC är: Trosa kommun, Nyköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Region Östergötland. Genom att samarbeta lokalt och föra en aktiv dialog med huvudentreprenörer kan företagen bidra till att projektet genomförs i tid och enligt plan. ESIC kan fungera som ett verktyg för de regionala företagen att inhämta kunskap och information samt marknadsföra sig gentemot nationella och internationella aktörer.

Nyheter

Kalender

Till Idag

Event

Utbildningar

Podcasts

Nyheter

Press

Twitter #ostlanken