Styrelseutbildning Linköping – Rätt fokus i styrelsearbetet

Jan 21, 2019

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Tipsen för att locka millenials i karriären

Jan 31, 2019

Välkommen på drink by Academic Work! På denna after work berättar Academic Work om utbildningskonceptet Academy som hjälper företag att snabbt komma till rätta med problemet kring kompetensbristen som råder på den svenska arbetsmarknaden. Du får också höra om undersökningen young professional attraction index – vi berättar vad de unga arbetstagarna söker hos en arbetsgivare idag.

13 FEBRUARI – EXPORT- OCH IMPORTDOKUMENT NORRKÖPING

Feb 13, 2019

Upplever du dokumenthanteringen vid export/import som krånglig och omfattande? Då är detta utbildningen för dig.
Export och importdokumentation är en grundläggande kurs för dig som hanterar internationella affärer rent praktiskt.

12 MARS – GRUNDKURS I TULLHANTERING NORRKÖPING

Mar 12, 2019

En grundkurs i tullhantering. Lär dig hur du hanterar tulldeklarationer, ursprungsregler, returer och ATA-Carneter med mera.
Vilka kunskaper behöver importörer för att förtullningen ska bli smidig och rätt? Krävs licens? Utgår antidumpningstull? Vi går igenom ursprungsregler och ursprungshandlingar, stat.nr och klassificering.

Styrelseutbildning Norrköping – Rätt fokus i styrelsearbetet

Mar 19, 2019

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Handelskammarens årsmöte

Apr 3, 2019

Save the date! Boka in årsmötet redan nu så att du inte missar vårens största event med 100 deltagare från våra medlemsföretag.

4 APRIL – BETALNINGS-, LEVERANS- OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR NORRKÖPING

Apr 4, 2019

De villkor du väljer för leverans och betalning påverkar ditt företags affärer och lönsamhet på många sätt. Lär dig hur du kombinerar dem på bästa sätt.
Det är mycket viktigt att veta förutsättningarna för, samt konsekvens av de beslut som tas i ett initialt skede av en affär. Dina affärer påverkas i stor grad av vilka kombinationer av villkor du väljer när det gäller leverans, betalning och försäkring.

Styrelseutbildning Linköping – Rätt fokus i styrelsearbetet

May 8, 2019

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Styrelseutbildning Norrköping – Ökat fokus: Ordföranderollen

May 21, 2019

Utbildningen leds av Torsten Örtengren som för närvarande är styrelseordförande i PR Vård Holding AB, ClubOnWeb Community Sweden AB och The Real Group AB samt har haft ett antal andra styrelseuppdrag som ordförande och ledamot.

3 SEPTEMBER – INTERNATIONELLA AVTAL FÖR ICKE-JURISTER NORRKÖPING

Sep 3, 2019

Kan juridiska kunskaper leda till bättre internationella affärer? Syftet med denna utbildning är att förse dig som deltagare med en översiktlig juridisk grund och öka förståelsen för juridikens betydelse i all handel. Under utbildningen går vi igenom ”den juridiska kartan” för internationella affärer exempelvis skillnader i lagsystem och användningen av standardavtal.