Event

ROVER ALCISA S√ĖKER LEVERANT√ĖRER

Dec 11, 2017

Välkommen på en eftermiddag då Rover Alcisa berättar hur de kommer att samarbeta med underleverantörer under byggandet av Kardonbanan. Det ges tillfälle att träffa representater för Rover Alcisa samt att få information kring Kardonbanan.

Diplomkurs i styrelsearbete Linköping

Jan 23, 2018

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för företagets utveckling. Handelskammaren har därför skapat en utbildning för ett starkt och effektivt styrelsearbete.

Håll effektiviteten i digitaliseringsstormen!

Feb 1, 2018

Peter Hallberg som är divisionschef på Siemens Building Technology besöker Kammarforum under en frukost.

Trygg arbetsplats

Feb 1, 2018

Säkerhet handlar om mycket mer än larm och väktare. Vi lyfter säkerhetsarbetet som en del i kontinuitetsplaneringen.

Dimplomkurs i styrelsearbete Visby

Apr 12, 2018

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för företagets utveckling. Handelskammaren har därför skapat en utbildning för ett starkt och effektivt styrelsearbete.